Perception of environmental insurance risk vs. implementation of control measures in organizations managed according to ISO 14001:2015 in Poland

Main Article Content

Malwina Lemkowska

Abstrakt

Badania nad percepcją ryzyka dotyczą bogatego katalogu problemów badawczych. Koncentrują się na identyfikacji determinant percepcji ryzyka, budowie rekomendacji w odniesieniu do komunikowania jego czynników i wreszcie analizie zależności pomiędzy wdrożeniem środków kontrolnych ryzyka a miarami jego percepcji. Niniejszy artykuł zasila ostatni wskazany nurt badawczy. Na podstawie danych pozyskanych w drodze ankiety elektronicznej ustalono, że wysoka ocena mierników percepcji ubezpieczeniowego ryzyka środowiskowego jest statystycznie powiązana z wdrożeniem wybranych środków jego kontroli w ramach systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 (SZŚ ISO 14001). Najwięcej istotnych statystycznie zależności zidentyfikowano pomiędzy zmiennymi opisującymi mierniki percepcji a zmiennymi dotyczącymi potencjału informacyjnego SZŚ (zmienne potencjału informacyjnego) oraz tymi, które bezpośrednio determinują wielkość ryzyka (zmienne wielkości ryzyka). Jednocześnie nie wszystkie kategorie mierników oceny percepcji ryzyka są w jednakowym stopniu powiązane z częstością wdrożenia działań kontrolnych ryzyka. Najwięcej istotnych statystycznie zależności zidentyfikowano dla zmiennej Subiektywna ocena prawdopodobieństwa realizacji szkody w środowisku lub innego negatywnego wpływu na środowisko.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lemkowska, M. (2021). Perception of environmental insurance risk vs. implementation of control measures in organizations managed according to ISO 14001:2015 in Poland. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(4), 187-203. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.13
Dział
* * *

Referencje

 1. Alhakami, A.S., Slovic, P.A. (1994). Psychological study of the inverse relationship between perceived risk and perceived benefit. Risk Analysis 14: 1085–1096.
 2. Allen, D., Coles, E., Kankaanranta, T., Mcmullan, C., Mobach, D., Norman, A., Perko, T., Pylvas, K., Wijngaards, N. (2017). Good practices and innovation in risk communication, [in:] K. Poljansek (ed.), Science for Disaster Risk Management 2017: Knowing Better and Loosing Less. Brussels: 422–440.
 3. Altonoğlu, B.D., Atav, E., Sönmez, S. (2017). The investigation of environmental risk perception and attitudes towards the environment in secondary school students. The Turkish Online Journal of Educational Technology December: 436–444.
 4. Anantho, S. (2008). Risk Perception and Sustainable Development in Thailand. <https://www.academia.edu/7423455/Risk_Perception_and_Sustainable_Development_in_Thailand>.
 5. Aven, T., Renn O. (2010). Risk Management and Governance. New York.
 6. Bamberg, S., Möser, G. (2007). Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: a new meta--analysis of psycho-social determinants of pro-environmental behavior. Journal of Environmental Psychology 27: 14–25.
 7. Brewer, N.T., Chapman, G.B., Gerrard, M., Gibbons, F.X., McCaul, K.D. (2007). Meta-analysis of the relationship between risk perception and health behaviour: the example of vaccination. Health Psychology 26(2): 136–145.
 8. Chauvin, B., Hermand, D., Mullet, E. (2007). Risk perception and personality facets. Risk Analysis 27(1): 171–185.
 9. Crawford-Brown, D.J. (1999). Risk-Based Environmental Decisions: Methods and Culture. New York.
 10. Gregory, R., Mendelsohn, R. (1993). Perceived risk, dread, and benefits. Risk Analysis 13: 259–264.
 11. Janmaimool, P., Watanabe, T. (2014). Evaluating determinants of environmental risk perception for risk management in contaminated sites. International Journal of Environmental Research and Public Health 11(6): 6291–6313.
 12. Kaczała, M. (2017). Empirical analysis of farmers’ winterkill risk perception, [in:] J. Nešleha, T. Plíhal, K. Urbanovský (eds.), European Financial Systems 2017. Proceedings of the 14th International Scientific Conference. Brno: 281–289.
 13. Kaczała, M. (2019). Systemowe ryzyko suszy rolniczej a ubezpieczenia. Zadania dla państwa. Poznań.
 14. Kasperson, R. (2014). Four questions for risk communication. Journal of Risk Research 17(10): 1233–1239.
 15. Lash, S., Wynne, B. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. London.
 16. Lemkowska, M. (2020). Systemy zarządzania środowiskowego zgodne z wymaganiami normy ISO 14001 na tle wybranych determinant rozwoju rynku ubezpieczeń środowiskowych. Toruń.
 17. Macias, T. (2016). Environmental risk perception among race and ethnic groups in the United States. Ethnicities 16(1): 111–129.
 18. Michalak, J. (2004). Ryzyko a zagrożenie. Materiały z otwartego zebrania naukowego Katedry Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 19.03.2004 r. Poznań.
 19. O’Connor, R.E., Bord, R.J., Fisher, A. (1999). Risk perceptions, general environmental beliefs, and willingness to address climate change. Risk Analysis 19(3): 461–471.
 20. Otway, H., Thomas, K. (1982). Reflections on risk perception and policy. Risk Analysis 2: 69–82.
 21. Renn, O. (2014). Four questions for risk communication: a response to Roger Kasperson. Journal of Risk Research 17(10): 1277–1281.
 22. Rowe, G.R., Frewer, L.J. (2004). Evaluating public participation exercises: a research agenda. Science. Technology & Human Values October: 512–556.
 23. Sandman, P.M. (2012). Responding to Community Outrage: Strategies for Effective Risk Communication. Falls Church.
 24. Seeger, M.W. (2006). Best practices in crisis communication: an expert panel process. Journal of Applied Communication Research 34(3): 232–244.
 25. Shengxiang, S., Qiang, L., Chaoqun, M. (2012). A probability-time & space trade-off model in environmental risk perception. Journal of Risk Research 15(2): 223–234.
 26. Slovic, P. (1987). Perception of Risk. Science 236(4799): 280–285.
 27. Slovic, P., Fischhoff, B., Lichtenstein, S. (1980). Facts and fears: understanding perceived risk, [in:] R.C. Schwing, W.A. Albers (eds.), Societal Risk Assessment: How Safe Is Safe Enough? New York: 181–214.
 28. Toma, L., Mathijs, E. (2007). Environmental risk perception, environmental concern and propensity to participate in organic farming programmes. Journal of Environmental Management 83: 145–157.
 29. Xu, G., Feng, X., Li, Y., Chen, X., Jia, J. (2017). Environmental risk perception and its influence on well-being. Chinese Management Studies 11(1): 35–50.