System awansów naukowych w Polsce: ewolucja i aspekty instytucjonalne

Main Article Content

Marek Ratajczak

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja, w wymiarze historycznym, ewolucji systemu awansów naukowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań z okresu po rozpoczęciu transformacji ustrojowej.  Autor opracowania wykorzystuje elementy analizy i aparatu pojęciowego typowego dla ekonomii instytucjonalnej, zarówno w jej wariancie określanym czasem mianem starej ekonomii instytucjonalnej, jak i tak zwanej nowej ekonomii instytucjonalnej. Analiza zmian systemu awansów naukowych w Polsce w okresie od odzyskania niepodległości w 1918, a zwłaszcza w okresie po II wojnie światowej, wskazuje na wyraźnie ewolucyjny,  a nie rewolucyjny charakter zmian, z występowaniem wyraźnego tzw. uzależnienia od ścieżki rozwoju oraz istotną rolą, obok instytucji formalnych związanych ze zmianami legislacyjnymi, instytucji nieformalnych z obszaru tradycji, zwyczaju czy dyskusji o reakcji na bodźce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ratajczak, M. (2021). System awansów naukowych w Polsce: ewolucja i aspekty instytucjonalne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 297-315. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.19
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Antonowicz, D. (2015). Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian. Toruń: Wyd. Nauk. UMK.
 2. Brzeziński, J.M. (2017). O poprawianiu (ale też i o psuciu) systemu przeprowadzania awansów naukowych w Polsce w latach 1990−2017. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2(50): 148−172.
 3. Brzeziński, J.M. (2015). O konieczności utrzymania habilitacji w Polsce. Nowotwory. Journal of Oncology 65(4): 292–297.
 4. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów (1991–2020), (2020). Warszawa: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów.
 5. Izdebski, H., Zieliński, J.M. (2019). Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz. Wolters Kluwer.
 6. Kokowski, M. (2015). Jakiej naukometrii i bibliometrii potrzebujemy w Polsce. Polska Akademia Umiejętności – Prace Komisji Historii Nauki PAU 14: 135−184.
 7. Kokowski, M. (2015). Szkic aktualnej debaty nad naukometrią i bibliometrią w Polsce i zapomniane naukoznawstwo. Polska Akademia Umiejętności – Prace Komisji Historii Nauki PAU 14: 118−134.
 8. Kulczycki, E. (2017). Kariera drapieżnych czasopism– przypadek Anny O. Szust. Nauka 3: 71−83.
 9. North, D.C. (2007). Instytucje, ideologia i wyniki gospodarcze. Tłum. D. Milczarek-Andrzejewska. Warszawa: Forum Obywatelskiego Rozwoju.
 10. North, D.C. (1992). Institutions, Ideology and Economic Performance. Cato Journal 11(3): 477−496.
 11. Przeniosło, M. (2011). Habilitacje w II Rzeczypospolitej (na przykładzie matematyków). Rocznik Łódzki 58: 59−72.
 12. Przeniosło, M. (2017). Ścieżki awansu naukowego w II Rzeczypospolitej. Forum Akademickie 07/08.
 13. Śliwerski, B. (2018). Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005−2016. Studium krytyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. Wiktor, J. (2019). Recenzja osiągnięć naukowych w postępowaniach awansowych – między jakością oceny a formalizmem rozstrzygnięć Ustawy 2.0. E-mentor 1(78): 4−10.
 15. Wojtczak, K. (2017). Habilitacje w Polsce Ludowej. Część 1. Warunki i przebieg habilitacji w prawie szkół wyższych. Studia Prawa Publicznego 1(17): 25−61.
 16. Wojtczak, K. (2018). Tytuł profesora w Polsce w latach 1920–1990. Część 2. Warunki nadawania tytułu profesora w prawie o stopniach i tytułach naukowych. Studia Prawa Publicznego 1(21): 31−52.