Tom 83 Nr 2 (2021): Czasopisma naukowe wobec wyzwań ewaluacji nauk społecznych
Czasopisma naukowe wobec wyzwań ewaluacji nauk społecznych

ARTYKUŁY

Jerzy Marian Brzeziński
9-25
Czy (i komu) potrzebne są czasopisma naukowe? Kontekst nauk społecznych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.2
PDF
Maciej Żukowski
27-37
Aktualne problemy czasopism naukowych w Polsce
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.3
PDF
Marian Gorynia, Bronisław Sitek
39-57
Rola czasopism naukowych w zreformowanym systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.4
PDF
Emanuel Kulczycki, Marek Hołowiecki, Zehra Taşkın, Franciszek Krawczyk
59-82
Drapieżne czasopisma są legitymizowane przez artykuły w czasopismach z impact factor
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.5
PDF
Mariusz Baranowski
83-99
Resentymentalny racjonalizm w ocenie polskich czasopism naukowych: chaos, upolitycznienie i utowarowienie
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.6
PDF
Andrzej Wróbel, Michał Ziółkowski
101-121
Misja prawniczego czasopisma naukowego w kryzysie i anomii konstytucyjnej
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.7
PDF
Wojciech Dajczak
123-139
Czasopismo prawnicze 2.0: racjonalna ewolucja czy wymuszona rewolucja?
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.8
PDF
Grzegorz Wierczyński
141-164
Polskie wykazy czasopism naukowych – podsumowanie dotychczasowych doświadczeń z perspektywy czasopism prawniczych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.9
PDF
Jolanta Jabłońska-Bonca
165-181
Wokół problematyki gatekeeperów w prawniczej komunikacji naukowej
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.10
PDF
Stanisław Biernat
183-192
Prawo Unii Europejskiej w polskich czasopismach prawniczych (kilka obserwacji)
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.11
PDF
Roman Budzinowski
193-208
Czasopisma prawnorolne w Polsce. Refleksje na tle periodyków zachodnioeuropejskich
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.12
PDF
Paweł Kwiatkowski
209-225
Poznańska nauka prawa międzynarodowego na łamach „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.13
PDF
Adam Budnikowski
227-242
Polskie czasopisma ekonomiczne: pół wieku doświadczeń i obserwacji
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.14
PDF
Elżbieta Mączyńska
243-253
RPEiS – interdyscyplinarne długie trwanie, dokonania i wyzwania
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.15
PDF
Jacek Wasilewski
255-265
Czasopisma nauk społecznych: refleksje w kontekście jubileuszu „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.16
PDF
Tomasz Nieborak
267-278
Czy edukacja prawna jest nadal potrzebna? Refleksje na 100-lecie „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.17
PDF
Krzysztof Jajuga
279-296
The development of the economic sciences: two contemporary tendencies
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.18
PDF (English)
Marek Ratajczak
297-315
System awansów naukowych w Polsce: ewolucja i aspekty instytucjonalne
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.19
PDF
Robert Zawłocki
317-327
Recenzowanie opracowania karnoprawnego w czasopiśmie naukowym
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.20
PDF