RPEiS – interdyscyplinarne długie trwanie, dokonania i wyzwania

Main Article Content

Elżbieta Mączyńska

Abstrakt

Tekst ma charakter okolicznościowy. Został przygotowany z okazji 100-lecia powstania czasopisma „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” (RPEiS). We współczesnym, wysoce turbulentnym świecie, świecie narastającej niepewności co do przyszłych kierunków przemian, w świecie nasilającego się Talebowskiego syndromu czarnego łabędzia, długie trwanie można uznać za sukces sam w sobie. Wiele wskazuje, że źródłem tego sukcesu jest interdyscyplinarny charakter RPEiS i wysoka merytoryczna jakość oraz holizm publikowanych w tym czasopiśmie tekstów. Mają one wymiar naukowo-badawczy, popularyzatorski, edukacyjny i ekspercko-konsultacyjny. Tworzy to korzystne podłoże dla rozwoju relatywnie nowego nurtu badawczego, jakim jest ekonomiczna analiza prawa. Jest to istotne tym bardziej, że ten obszar dociekań naukowo-badawczych nie doczekał się jeszcze należytego miejsca w polskiej rzeczywistości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mączyńska, E. (2021). RPEiS – interdyscyplinarne długie trwanie, dokonania i wyzwania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 243-253. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.15
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Ahir, H., Bloom, N., Davide, F. (2021). World Uncertainty Index: Global: Simple Average [WUIGLOBALSMPAVG). retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. <https://fred.stlouisfed.org/series/WUIGLOBALSMPAVG> [dostęp: 28.03.2021].
 2. Arystoteles (2007). Etyka nikomachejska. Tłum. D. Gromska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Basu, K. (2020). Republika przekonań. Nowe podejście do ekonomicznej analizy prawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Biuletyn PTE 2020, nr 4. <http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_21.12.2020.pdf> [dostęp: 6.04.2021].
 5. Biuletyn PTE 2021, nr 1.
 6. Braudel, F. (1999). Historia i trwanie. Tłum. B. Geremek. Warszawa: Czytelnik.
 7. Carroll, L. (2021). Przygody Sylwii i Bruna. Tłum. M. Słomczyński. Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa.
 8. Gatnar, E. (2021). Umorzyć długi suwerenne! Gazeta Bankowa 3. <https://wgospodarce.pl/opinie/92441-umorzyc-dlugi-suwerenne> [dostęp: 6.04.2021].
 9. Jakubowska-Branicka, I. (red.) (2018). Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka. Warszawa: PTE. <http://www.pte.pl/pliki/pdf/rynek_firm_pozyczkowych_w_polsce_branicka.pdf> [dostęp: 15.02.2021].
 10. Jurandot, J. (2007). Z czego ludzie dziś żyją. <https://www.salon24.pl/u/roblyn/20336,cytat-na-niedziele-z-czego-ludzie-dzis-zyja> [dostęp: 15.03.2021].
 11. Keynes, J.M. (2020). Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków (1930 r.). Tłum. A. Kucharczyk, konsultacja językowa J. West i J. Osiatyński. Biuletyn PTE 4: 7–11.
 12. Mączyńska, E. (2021). Profetyczna odwaga Keynesa. Biuletyn PTE 1.
 13. Pecchi, L., Piga, G. (eds.) (2010). Revisiting Keynes. Economic Possibilities for Our Grandchildren. Cambridge: MIT Press.
 14. Schwab, K. (2018). Czwarta rewolucja przemysłowa. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 15. Taleb, N.N. (2013). Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy. Tłum. O. Siara. Warszawa: Kurhaus Publishing.
 16. Taleb, N.N. (2014). Czarny łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń. Tłum. O. Siara. Warszawa: Kurhaus Publishing.
 17. Tomasz z Akwinu (1999). Dzieła wybrane. Tłum. J. Salij OP, K. Suszyło OP, ks. M. Starowieyski OP, W. Giertych OP. Opracował i wstępami poprzedził Jacek Salij OP. Komorów: Wydawnictwo Antyk.