Recenzowanie opracowania karnoprawnego w czasopiśmie naukowym

Main Article Content

Robert Zawłocki

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę właściwego sposobu recenzowania prac naukowych z zakresu nauk penalnych. Zawiera ona wskazanie i omówienie wszystkich koniecznych elementów recenzji naukowej w tym zakresie. Jednocześnie przedstawiono tutaj na właściwą metodologię opracowania naukowego o charakterze karnoprawnym. Na końcu zaproponowano optymalny formularz recenzji naukowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zawłocki, R. (2021). Recenzowanie opracowania karnoprawnego w czasopiśmie naukowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 317-327. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.20
Dział
ARTYKUŁY