Prawo Unii Europejskiej w polskich czasopismach prawniczych (kilka obserwacji)

Main Article Content

Stanisław Biernat

Abstrakt

Wzrost zainteresowania prawem unijnym (wcześniej wspólnotowym) w polskich czasopismach prawniczych następował od czasu zmian ustrojowych w 1989 r., kiedy formalny udział Polski w procesach integracji europejskiej stał się w ogóle możliwy. Mało jest obecnie czasopism poświęconych wyłącznie lub w przeważającej mierze problematyce prawa unijnego. Ukazuje się natomiast wiele czasopism publikujących artykuły z różnych dziedzin prawa, w tym również z zakresu prawa unijnego. Przeważają w nich publikacje w języku polskim, ale coraz więcej jest czasopism publikowanych w języku angielskim, albo poszczególnych numerów czasopism, czy wreszcie poszczególnych artykułów. Krąg autorów jest zróżnicowany. Obejmuje zarówno osoby specjalizujące się w prawie unijnym, jak i autorów zajmujących się różnymi dziedzinami prawa prawa polskiego analizowanymi w ścisłym powiązaniu powiązaniu z prawem unijnym. Przedmiotem artykułów są zagadnienia ustrojowego prawa unijnego, ale także rozmaite aspekty prawa materialnego. Szeroko analizowane jest również orzecznictwo TSUE. Wyraźny jest wpływ publikacji w czasopismach na lepsze zrozumienie prawa unijnego w procesie stanowienia oraz stosowania prawa w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Biernat, S. (2021). Prawo Unii Europejskiej w polskich czasopismach prawniczych (kilka obserwacji). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 183-192. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.11
Dział
ARTYKUŁY