Czasopismo prawnicze 2.0: racjonalna ewolucja czy wymuszona rewolucja?

Main Article Content

Wojciech Dajczak

Abstrakt

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z lipca 2018 (ustawa 2.0) wprowadziła istotne zmiany ewaluacji jakości badań naukowych. Największy wpływ na wynik tej oceny mają publikacje naukowe. Zasadą jest, że uwzględnia się artykuły w czasopismach indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science. Liczba punktów przypisanych czasopismom w wykazie ogłoszonym przez ministra jest uzależniona od wyliczeń bazy co do oddziaływania pisma. Rozciągnięcie tych kryteriów bibliometrycznych na czasopisma prawnicze było przełomem w ich dziejach. W artykule podjęte zostały pytania: w jakiej mierze reprezentatywne jest stosowanie kryteriów bibliometrycznych do oceny czasopism prawniczych? Czy ogłoszony przez ministra wykaz i ranking czasopism prawniczych jest podobny do instrumentów i praktyk ewaluacyjnych w innych krajach? Co jest wyjątkowego w cezurze wyznaczonej przez ustawę 2.0 w historii polskich czasopism prawniczych względem wcześniejszych cezur w tych dziejach? Jakie zmiany w zakresie uwzględniania czasopism prawniczych w ewaluacji nauki są uzasadnione? Przypisanie kluczowej roli bazom Scopus i WoS autor ocenia jako wymuszoną rewolucję. Stosując metodę porównawczą, historyczną i argumenty pragmatyczne, autor formułuje postulaty zmierzające do przekształcenia tej rewolucji w pożądaną zmianę ewolucyjną. Kluczowe dla niej powinno być pełne poszerzenie zakresu czasopism prawniczych uwzględnianych przy ewaluacji o włączone do baz ERIH PLUS , HeinOnline lub zagranicznych oficjalnych wykazów czasopism wykorzystywanych do oceny badań naukowych, a także całkowite zastąpienie przy ocenie prestiżu czasopism prawniczych kryteriów bibliometrycznych przez ocenę ekspercką.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dajczak, W. (2021). Czasopismo prawnicze 2.0: racjonalna ewolucja czy wymuszona rewolucja? . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 123-139. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.8
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Banfi, A. (2012). Aspetti critici dell’uso di rankings di riviste nelle scienze umane. ASTRID Rasegna 4(153): 1–6.
 2. Banfi, A. (2012a). Sulle liste di riviste per le abilitazioni: un esperimento mal riuscito perché mal progettato. ASTRID Rasegna 17(166): 1–14.
 3. Banfi, A. (2014). Diamo i numeri all scienze umane? Rischi e opportunità, [w:] A. Baffi, E. Franzini, P. Galimberti (ed.), Non spartare sull’umanista. Milano: 69–112.
 4. Brauneder, W. (2006). Juristische Fachzeitschriften in Österreich/Cisleithanien als Zeichen rechtlicher Zäsuren in der Zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, [w:] T. Simon, M. Stolleis (Hrsg.), Juristische Zeitschriften in Europa. Frankfurt am Main: 287–308.
 5. Cooper, S., Poletti, A. (2011). The new ERA of journal ranking. The consequences of Australia’s fraught encounter with ‘quality’. Australian Universities’ Review 53(1): 57–65.
 6. Costa, D. (2019). Evaluation of academic legal publications in France, [w:] R. van Gestel, A. Lienhard (eds.), Evaluating Academic Legal Research in Europe: The Advantage of Lagging Behind, Cheltenham UK, Northampton, MA, USA: 265–293.
 7. Delgado López-Cózar, E., Robinson-García, N. (2014). The Google Scholar experiment: how to index false papers and manipulate bibliometric indicators. Journal of the American Society for Information Science and Technology 65(3): 446–454.
 8. de Freitas, W. (2011). Why the ERA had to change and what we should do next: <https://theconversation.com/why-the-era-had-to-change-and-what-we-should-do-next-1874> [dostęp: 15.12.2020].
 9. Garfield, E., Sher, I.H. (1963). New factors in the evaluation of scientific literature through citation indexing. American Documentation 14(8): 195–201.
 10. Gross, P., Gross, E. (1927). College libraries and chemical education. Science 66: 385–389.
 11. Havemann, F. (2009). Einführung in die Bibliometrie. Berlin.
 12. Hojnik, J. (2019). Evaluation of academic legal publications in Slovenia, [w:] R. van Gestel, A. Lienhard (eds.), Evaluating Academic Legal Research in Europe: The Advantage of Lagging Behind. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: 341–383.
 13. Holmes, O. (1881). The Common Law. Boston.
 14. Mac Sithigh, D. (2019). Evaluation of academic legal publications in the United Kongdom, [w:] R. van Gestel, A. Lienhard (eds.), Evaluating Academic Legal Research in Europe: The Advantage of Lagging Behind, Cheltenham UK, Northamption, MA, USA: 20–55.
 15. Maier, E. (2019). Evaluation of academic legal publications in Austria, [w:] R. van Gestel, A. Lienhard (eds.), Evaluating Academic Legal Research in Europe: The Advantage of Lagging Behind. Cheltenham UK, Northamption, MA, USA: 104–141.
 16. Milewski, S., Redzik, A. (2011). Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku. Warszawa.
 17. Pendlebury, D.A. (2020): When the data don’t mean what they say: Japan’s comparative underperformance in citation impact, [w:] C. Daraio, W. Glänzel (eds.), Evaluative Informetrics: The Art of Metrics-Based Research, Cham 2020: 115–143.
 18. Peruginelli, G. (2015). Evaluating research: the case of legal scholarly output. Legal Information Management 15: 50–56.
 19. Pomianowski, P.Z. (2015). Początki polskiego czasopiśmiennictwa prawniczego. Seria pierwsza „Themis Polskiej”. Warszawa.
 20. Purnhagen, K., Petersen, N. (2019). Evaluation of academic legal publications in Germany, [w:] R. van Gestel, A. Lienhard (eds.), Evaluating Academic Legal Research in Europe: The Advantage of Lagging Behind. Cheltenham UK, Northamption, MA, USA: 88–103.
 21. Simon, T., Stolleis, M. (2006). Juristische Zeitschriften in Europa, [w:] T. Simon, M. Stolleis (Hrsg.), Juristische Zeitschriften in Europa. Frankfurt am Main: 1–13.
 22. Whitley, R. (2007). Changing governance of the public sciences, [w:] R. Withley, J. Gläser (eds.), The Changing Governance of the Sciences: The Advent of Research Evaluation Systems. Dordrecht: 3–27.
 23. Wieczyński, G. (2020). Problemy oceny parametrycznej polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk prawnych. Państwo i Prawo 75(9): 3–22.
 24. Wrona, G. (2013). Rec.: Stanisław Milewski, Adam Redzik, Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2011, ss. 658. Rocznik Historii Prasy Polskiej 16(1): 213–218.