Polskie czasopisma ekonomiczne: pół wieku doświadczeń i obserwacji

Main Article Content

Adam Budnikowski

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawiona w perspektywie historycznej wycinkowa i częściowo subiektywna ocena aktualnego stanu polskich czasopism ekonomicznych. Ocena ta jest oparta przede wszystkim na wieloletnim i różnorodnym uczestnictwie autora w powstawaniu i tworzeniu treści niektórych czasopism ekonomicznych, a także na doświadczeniach płynących z udziału w różnego rodzaju gremiach oceniających dorobek naukowy oparty w coraz większym stopniu na artykułach publikowanych w czasopismach ekonomicznych. W przygotowaniu tekstu bardzo przydatne były też godzinne rozmowy przeprowadzone przez autora z redaktorami naczelnymi czterech czasopism ekonomicznych. Były to: „Bank i Kredyt”, „E-mentor”, „Gospodarka Narodowa” i „Journal of Management and Economics”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Budnikowski, A. (2021). Polskie czasopisma ekonomiczne: pół wieku doświadczeń i obserwacji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 227-242. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.14
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

  1. Bąk, H., Szostak, M. (2019). Wkład ekonomistów z Wydziału Handlu Zagranicznego w debatę i zapoczątkowane transformacji systemowej polskiej gospodarki – o genezie i realizacji planu Balcerowicza, [w:] M. Szostak (red.), Z dziejów Wydziału Handlu Zagranicznego i Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: Siedemdziesięciolecie 1949–2019: 137–151. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  2. Budnikowski, A., Rusiński, M. (1974). O skutkach ekonomicznych przeciwdziałania zanieczyszczaniu środowiska w krajach kapitalistycznych. Ekonomista 2.
  3. Libera-Grzelońska, U. (red.) (1981). Ekonomiści o reformie gospodarczej. Tom 1: Cele i zakres reformy gospodarczej; Tom 2: Drogi i dylematy reformy gospodarczej. Warszawa: PWE.
  4. Frey, B., Osterloh, M. (2020). Elitenunis. Weshalb Deutschland kein Harvard braucht. Frankfurter Allgemeine 7.12.2020. <https://www.business.uzh.ch/dam/jcr:f27eab9d-4fef-4a3d-8ec-2-c7486937a72b/FAZ_Deutschland_braucht_kein_Harvard.pdf>.
  5. Kamecki, Z. (1967). Pojęcie i typy integracji. Ekonomista 1: 98.
  6. MacLeod, W.B., Urquiola, M. (2021). Why does the United States have the best research universities? Incentives, resources, and virtuous circles. Journal of Economic Perspectives 35(1): 185–206.
  7. Reforma gospodarcza: propozycje – tendencje – kierunki dyskusji (dokumenty zebrał i opatrzył komentarzem R. Krawczyk), Warszawa: PWE 1981.
  8. Rybczynski, T.M. (1955). factor endowment and relative commodity prices. Economica 22(88): 336–341.