Czasopisma nauk społecznych: refleksje w kontekście jubileuszu „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”

Main Article Content

Jacek Wasilewski

Abstrakt

Setna rocznica powstania RPEiS jest dobrą okazją do refleksji nad statusem akademickich czasopism nauk społecznych w Polsce. Artykuł zestawia treść i formę dwunastego rocznika RPEiS (z roku 1932) z dzisiejszymi kwartalnikami nauk społecznych. Główny wniosek jest taki, że przedwojenny kwartalnik kierowany był do całego środowiska szeroko rozumianej humanistycznej inteligencji, podczas gdy dzisiejsze czasopisma są nastawione wyłącznie na wąsko wyspecjalizowanych akademików. Czy jest szansa na utworzenie periodyku nauk społecznych, który by wzbudził zainteresowanie szerszych kręgów, tak naukowców jak praktyków?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wasilewski, J. (2021). Czasopisma nauk społecznych: refleksje w kontekście jubileuszu „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 255-265. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.16
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Hintz, M., Nęcka, E., Prostak, R., Welfe, A. (2019). Jak powstał nowy wykaz czasopism naukowych. Forum Akademickie 11.
  2. Kulikowski, K., Antipow, E. (2020). Niezamierzone konsekwencje punktozy jako wartości kulturowej polskiej społeczności akademickiej. Studia Socjologiczne 3(238): 207−236.
  3. Słomczyński, K.M. (2020). Co to są ‘nauki socjologiczne’ w polskiej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych. Studia Socjologiczne 3(238): 187−205.
  4. Wincławskiego, W. (2011). „Studia Socjologiczne”. Okoliczności powstania i status czasopisma w socjologii polskiej. Studia Socjologiczne 1(200): 11−38.
  5. Żarnowski, J. (1973). Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: PWN.