Prawo w czasie pandemii COVID-19: analiza wybranych kwestii społeczno-prawnych

Main Article Content

Jakub Bandoch
Marcin Drewek

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie katalogu najbardziej ważkich skutków społeczno-prawnych, które zostały spowodowane przez pandemię COVID-19. Rozważania prowadzone są w oparciu o pierwszą kompleksową w nauce prawa publikację „Law in the Time of COVID- 19”. Trafnie przyjęto w niej, że zasadniczo oddziaływanie pandemii na społeczeństwo oraz regulacje prawne widoczne jest w trzech zasadniczych płaszczyznach: praw człowieka, prawa publicznego oraz prawa prywatnego. W niniejszym artykule dokonano analizy najistotniejszych kwestii prawnych, w tym zwłaszcza ochrony prawa do prywatności, prawa wyborczego, zabezpieczenia społecznego, a także zasadniczych klauzul kontraktowych mających zabezpieczać umowy handlowe przed wpływem COVID-19. W konkluzji prowadzonych rozważań należałoby wskazać, że o ile wprowadzone w różnych systemach prawnych rozwiązania mające przeciwdziałać skutkom pandemii zasadniczo spełniły swoją rolę, to jednak jednocześnie same spowodowały negatywne skutki prawne, które jak najszybciej powinny zostać usunięte.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bandoch, J., & Drewek, M. (2022). Prawo w czasie pandemii COVID-19: analiza wybranych kwestii społeczno-prawnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(1), 261-273. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.19
Dział
ARTYKUŁY RECENZYJNE

Bibliografia

 1. Alderman, R. et al. (2020). Consumer law and policy relating to change of circumstances due to the COVID-19 pandemic. Journal of Consumer Policy 43(3): 437–450.
 2. Andrade C. (2020). COVID-19: humanitarian and health care crisis in a third world country. Journal of Clinical Psychiatry 81(3). doi:10.4088/JCP.20com13383
 3. Bavel, J.J.V., Baicker, K., Boggio, P.S. et al. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. Nature Human Behaviour 4: 460–471.
 4. Brzozowski, A. (2020). Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania w dobie pandemii – o konieczności zastosowania nadzwyczajnych środków. Studia Prawa Prywatnego 2: 6–16.
 5. Cohen, I.G., Gostin, L.O., Weitzner, D.J. (2020). Digital smartphone tracking for COVID-19: public health and civil liberties in tension. Journal of American Medical Association 323(23): 2371–2372.
 6. Cordray, R., Thompson, D.E., Peterson, C.L. (2020). Consumer financial protection in the COVID-19 crisis: an emergency agenda. University of Utah College of Law, Research Paper No. 370: 1–10.
 7. Davies, N.G., Klepac, P., Liu, Y. et al. (2020). Age-dependent effects in the transmission and control of COVID-19 epidemics. Nature Medicine 26: 205–1211.
 8. Denison, M.J. (2021). Force majeure clauses in LNG sales and purchase agreements: how do they stand up during the Covid-19 pandemic? The Journal of World Energy Law & Business 14(2): 88–96.
 9. Di Resta, F. (2021). The increase of SIM swap frauds and new risks on European costumers: payment services and data protection in Italian law courts. Journal of Data Protection & Privacy 4(2): 205–214.
 10. Dobrzeniecki, K., Przywora, B. (red.) (2021). Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 na tle porównawczym, pierwsze doświadczenia. Warszawa.
 11. Dong-Hee, J. (2020). COVID-19 and Election. Korea Institute for International Economic Policy Opinions no. 186 (Online). hdl.handle.net/11540/12148
 12. Ekong, I., Chukwu, E., Chukwu, M. (2020). COVID-19 mobile positioning data contact tracing and patient privacy regulations: exploratory search of global response strategies and the use of digital tools in Nigeria. Journal of Medical Internet Research mHealth and uHealth 8(4): 1–21.
 13. Enriques, L. (2020). Pandemic-resistant corporate law: how to help companies cope with existential threats and extreme uncertainty during the Covid-19 crisis. European Company and Financial Law Review 17(3/4): 257–273.
 14. Gardocka, T., Jagiełło, D. (red.) (2021). Pandemia Covid-19 a prawa i wolności obywatela. Warszawa.
 15. Gerke, S., Shachar, C., Chai, P.R., Cohen, I.G. (2020). Regulatory, safety, and privacy concerns of home monitoring technologies during COVID-19. Nature Medicine 26: 1176–1182.
 16. Giaretta, B. (2020). COVID-19 force majeure notices under English law: what comes next? New York Dispute Resolution Lawyer 13(2): 47–49.
 17. Goggin, I. (2020). How the Irish Competition and Consumer Protection Commission is responding to the COVID-19 challenge. Journal of Antitrust Enforcement 8(2): 247–249.
 18. Hansen, S. (2020). Does the COVID-19 outbreak constitute a force majeure event? A pandemic impact on construction contracts. Journal of the Civil Engineering Forum 6(1): 201–214.
 19. Harris, D.M. (2021). The law of medical privacy in the USA: not good enough for COVID-19. Medical Law 1: 28–39.
 20. Hawks, L., Woolhandler, S., McCormick, D. (2020). COVID-19 in prisons and jails in the United States. JAMA Internal Medicine 180(8): 1041–1042.
 21. James, T.S., Alihodzic, S. (2020). When is it democratic to postpone an election? Elections during natural disasters, COVID-19, and emergency situations. Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy 19(3): 344–362.
 22. Johnson, K. (2021). COVID-19: isolating the problems in privacy protection for individuals with substance use disorder. The University of Chicago Legal Forum (Online).
 23. Kondek, J.M. (2021). Wpływ sytuacji kryzysowych na stosunki cywilnoprawne. Warszawa.
 24. Koślicki, K. (2020). Związki partnerskie wymagają zmian w prawie. <https://www.prawo.pl/podatki/przepisy-prawa-utrudniajace-funkcjonowanie-zwiazkow-partnerskich,497665.html>.
 25. Lenert, L., McSwain, B.Y. (2020). Balancing health privacy, health information exchange, and research in the context of the COVID-19 pandemic. Journal of the American Medical Informatics Association 27(6): 963–966.
 26. Mækelæ, M.J., Reggev N., Dutra N., Tamayo, R.M., Silva-Sobrinho, R.A., Klevjer K., Pfuhl G. (2020). Perceived efficacy of COVID-19 restrictions, reactions and their impact on mental health during the early phase of the outbreak in six countries. Royal Society 7(8): 1–23.
 27. Malloy, S.P., Puglisi, L., Brandeau, M.L., Harvey, T.D., Wang, E.A. (2021). Effectiveness of interventions to reduce COVID-19 transmission in a large urban jail: a model-based analysis. BMJ Open 11(2): 1–9.
 28. Mardo, H. (2020). Kto stanie po stronie konsumenta? Aktualne problemy ochrony praw klientów na polskim i amerykańskim rynku finansowym. Wiadomości Ubezpieczeniowe 3: 3–18.
 29. Mathios, A., Micklitz, H.W., Reisch, L.A., Thøgersen, J., Twigg-Flesner, C. (2020). Consumer policy in the age of Covid-19. Journal of Consumer Policy 43: 433–435.
 30. Nousia K. (2020). The Covid-19 Pandemic: Contract and Insurance Law Implications. Journal of International Banking Law and Regulation 35(7): 274–283.
 31. Nowotny, K., Bailey, Z., Omori, M., Brinkley-Rubinstein, L. (2020). COVID-19 exposes need for progressive criminal justice reform. American Journal of Public Health 110(7): 967–968.
 32. Oranburg, S.C., Kahn, B.P. (2020). Online Onboarding: Corporate Governance Training in the COVID-19 Era. Duquesne University School of Law, Research Paper No. 2020-09: 2–28.
 33. Osajda, K. (2020). Zarząd spółki kapitałowej (nowelizacja Kodeksu spółek handlowych w związku z pandemią). Przegląd Prawa Handlowego 6: 18–29.
 34. Park, S., Choi, G.J., Ko, H. (2020). Information technology–based tracing strategy in response to COVID-19 in South Korea – privacy controversies. Journal of American Medical Association 323(21): 2129–2130.
 35. Pistor, K. (ed.) (2020). Law in the Time of COVID-19. New York: Columbia Law School.
 36. Pyrzynska, A., Skoczylas, D. (2020). Elections during COVID-19 pandemic in the light of democratic values and international standards of human rights protection. European Research Studies Journal (special vol.) 2: 226–246.
 37. Qureshi, A.A. (2020). Coronavirus & contracts: how the coronavirus may trigger force majeure. American Journal of Law & Medicine 46(1): 133–136.
 38. Sharma, T., Bashir, M. (2020). Use of apps in the COVID-19 response and the loss of privacy protection. Nature Medicine 26: 1165–1167.
 39. Spadaro, A. (2020). COVID-19: Testing the limits of human rights. European Journal of Risk Regulation 11(2): 317–325.
 40. Stevelman, F., Haan, S.C. (2020). Boards in information governance. University of Pennsylvania Journal of Business Law 23(1): 179–272.
 41. Strugała, R. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na wykonywanie umów w świetle art. 357[1] KC. Monitor Prawniczy 11: 560–566.
 42. Szumański, A. (2020). Nowa regulacja udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przegląd Prawa Handlowego 5: 4–14.
 43. Torsello, M., Winkler, M.M. (2020). Coronavirus-infected international business transactions: a preliminary diagnosis. European Journal of Risk Regulation 11 (special iss. 2): 396–401.
 44. Traison, M.H., McMahon, M., Kwiatkowski, M. (2020). Force majeure provisions likely to give tenants leverage with landlords in COVID-19 defaults. American Bankruptcy Institute Journal 39(9): 12–72.
 45. Yan, B., Zhang, X., Wu, L., Zhu, H., Chen, B. (2020). Why do countries respond differently to COVID-19? A comparative study of Sweden, China, France, and Japan. The American Review of Public Administration 50(6/7): 762–769.
 46. Zwitter, A., Gstrein, O.J. (2020). Big data, privacy and COVID-19 – learning from humanitarian expertise in data protection. Journal of International Humanitarian Action 5(4): 1–7.