Market reactions to dividends announcements: evidence from the Warsaw Stock Exchange

Main Article Content

Michał Gnap

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest zbadanie reakcji rynku na ogłoszenia w związku z planowanymi wypłatami dywidendy. Próba badawcza obejmuje 45 podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2017–2021. W analizie wykorzystano prostą stopę zwrotu oraz nadwyżkową stopę zwrotu typu buy-and-hold. Analiza regresji wskazuje, że zmiana wskaźnika DPR nie wyjaśnia w pełni zmiany cen akcji podmiotów objętych analizą. Niemniej jednak słaba reakcja rynku na komunikat o wypłacie dywidendy może prowadzić do wniosku, że polskie akcje już uwzględniają informacje o jej wypłacie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gnap, M. (2022). Market reactions to dividends announcements: evidence from the Warsaw Stock Exchange. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(2), 193-207. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.13
Dział
* * *

Referencje

 1. Abor, J., Bokpin, G.A. (2010). Investment opportunities, corporate finance, and dividend payout policy: evidence from emerging markets. Studies in Economics and Finance 27(3): 180–194. doi:10.1108/10867371011060018
 2. Aharony, J., Swary, I. (1980). Quarterly dividend and earning announcements and stockholder’s returns. The Journal of Finance 35(1): 1–12. doi:10.1111/j.1540-6261.1980.tb03466.x
 3. Asquith, P., Mullins, D. (1983). The impact of initiating dividend payment on shareholder’s wealth. The Journal of Business 56(1): 77–96. doi:10.1086/296187
 4. Black, F. (1976). The dividend puzzle. Journal of Portfolio Management 2(2): 5–8. doi:10.3905/jpm.1976.408558
 5. Czekaj, J. (2014). Efektywność półsilna, [in:] J. Czekaj (ed.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia. Warsaw: 91–134.
 6. Fama, E., Fisher, L., Jensen, M.C., Roll, R. (1969). The adjustment of stock prices to new information. International Economic Review 10(1): 1–21. doi:10.2139/ssrn.321524
 7. Felimban, R., Floros, C., Nguyen, A.N. (2018). The impact of dividend announcements on share price and trading volume: empirical evidence from the Gulf Cooperation Council (GCC) countries. Journal of Economic Studies 45(2): 210–230. doi:10.1108/JES-03-2017-0069
 8. Frasyniuk-Pietrzyk, M., Walczak, M. (2014). Wpływ informacji o wypłacie dywidendy na notowania spółek na GPW w Warszawie w latach 2006–2013. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 7(45): 119–128.
 9. Golec, M. (2004). Polityka dywidendowa i jej wpływ na rynkową wartość przedsiębiorstwa, [in:] J. Turyna, W. Szczęsny (eds.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych: 91–105. Warsaw: Difin.
 10. Gordon, M. (1962). The savings investment and valuation of a corporation. Review of Economics and Statistics 44: 37–51. doi:10.2307/1926621
 11. Gordon, M.J. (1959). Dividends, earnings, and stock prices. The Review of Economics and Statistics 41(2): 99–105. doi:10.2307/1927792
 12. Jitmaneeroj, B. (2017). The impact of dividend policy on price-earnings ratio: the role of conditional and nonlinear relationship. Review of Accounting and Finance 16(1): 125–140. doi:10.1108/RAF-06-2015-0092
 13. Kane, A., Lee, Y.K., Marcus, A. (1984). Earnings and dividend announcements: is there a corroboration effect? The Journal of Finance 39(4): 1091–1099. doi:10.2307/2327614
 14. Lintner, J. (1956). Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes. The American Economic Review 46(2): 97–113.
 15. Litzenberger, R., Ramaswamy, K. (1979). The effect of personal taxes and dividends on capital asset prices: theory and empirical evidence. Journal of Financial Economics 7(2): 163–195. doi:10.2307/2327346
 16. Ljungqvist, A.P. (1997). Pricing initial public offering: further evidence from Germany. European Economic Review 41: 1309–1320.
 17. Michaely, R., Thaler, R., Womack, K. (1995). Prices reaction to dividend initiation and omission: overreaction or drift? The Journal of Finance 50(2): 573–608. doi:10.3386/w4778
 18. Miller, M., Rock, K. (1985). Dividend policy and under asymmetric information. Journal of Finance 40(4): 1031–1051. doi:10.1111/j.1540-6261.1985.tb02362.x
 19. Movalia, N., Vekariya, P. (2014). A study on determinant of dividend policy and its impact on dividend of listed company under S&P BSE Sensex. Journal of Business Management & Social Sciences Research 3(12): 70–72. doi:10.1177/2319510X19825729
 20. Mrzygłód, U., Nowak, S. (2015). Market reactions to dividends announcements and payouts: empirical evidence from the Warsaw Stock Exchange. Contemporary Economics 11(2): 187–204. doi:10.5709/ce.1897-9254.236
 21. Pablo, E., Gonzalez, M. (2010). Dividend Policy and Ownership Structure in Latin America. Paper presented at the annual meeting of the BALAS Annual Conference. ESADE, Barcelona, Spain.
 22. Pettit, R. (1972). Dividend announcements, security performance, and capital market efficiency. The Journal of Finance 27: 993–1007. doi:10.1111/j.1540- 6261.1972.tb03018.x
 23. Perepeczo, A. (2013). Shareholders’ reaction to changes in dividend policy – review of research results. Finance, Financial Markets, Insurance 761(60): 251–261.
 24. Sierpińska, M. (1999). Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Słoński, T., Zawadzki, B. (2012). Analysis of investors' reaction to the change in the size of dividends paid by companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 46(1): 126–135. doi:10.5277/ord120204
 26. Tabak, D.I., Dunbar, F.C. (1999). Materiality and magnitude: event studies in the courtroom. National Economic Research Associates. <http://www.nera.com/content/dam/nera/publications/archive1/ 3841.pdf>
 27. Taleb, L. (2019). Dividend policy, signaling theory: a literature review. doi:10.2139/ssrn.3359144
 28. Tinungki, G.M., Robiyanto, R., Hartono, P.G. (2022). The effect of COVID-19 pandemic on corporate dividend policy in Indonesia: the static and dynamic panel data approaches. Economies 10: 11–29. doi:10.3390/economies10010011
 29. Tuzimek, R. (2013). Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji. Warsaw.
 30. Tsoukalas, D., Sil, S. (1999). The determinants of stock prices: evidence from the United Kingdom stock market. Management Research News 22(5): 1–14. doi:10.1108/01409179910781652
 31. Woolridge, J.R. (1983). Dividend changes and security prices. The Journal of Finance 38(5): 1607–1615. doi:10.1111/j.1540-6261.1983.tb03844.x
 32. Zyguła, A. (2017). Efekt sygnalizacji – zmiany w bieżącej polityce dywidendy a przyszłe wyniki spółek – teoria i praktyka. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 5(89): 351–360. doi:10.18276/frfu.2017.89/2-28
 33. Zakaria, Z., Muhammad, J., Zulkifli, A.H. (2012). The impact of dividend policy on the share price volatility: Malaysian construction and material companies. International Journal of Economics and Management Sciences 2(5): 1–8.