Market reactions to dividends announcements: evidence from the Warsaw Stock Exchange
PDF (English)

Słowa kluczowe

teoria sygnalizacji
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
polityka dywidend
JEL Codes: D82, G14, G35

Jak cytować

Gnap, M. (2022). Market reactions to dividends announcements: evidence from the Warsaw Stock Exchange. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(2), 193–207. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.13

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest zbadanie reakcji rynku na ogłoszenia w związku z planowanymi wypłatami dywidendy. Próba badawcza obejmuje 45 podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2017–2021. W analizie wykorzystano prostą stopę zwrotu oraz nadwyżkową stopę zwrotu typu buy-and-hold. Analiza regresji wskazuje, że zmiana wskaźnika DPR nie wyjaśnia w pełni zmiany cen akcji podmiotów objętych analizą. Niemniej jednak słaba reakcja rynku na komunikat o wypłacie dywidendy może prowadzić do wniosku, że polskie akcje już uwzględniają informacje o jej wypłacie.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.13
PDF (English)

Bibliografia

Abor, J., Bokpin, G.A. (2010). Investment opportunities, corporate finance, and dividend payout policy: evidence from emerging markets. Studies in Economics and Finance 27(3): 180–194. doi:10.1108/10867371011060018

Aharony, J., Swary, I. (1980). Quarterly dividend and earning announcements and stockholder’s returns. The Journal of Finance 35(1): 1–12. doi:10.1111/j.1540-6261.1980.tb03466.x

Asquith, P., Mullins, D. (1983). The impact of initiating dividend payment on shareholder’s wealth. The Journal of Business 56(1): 77–96. doi:10.1086/296187

Black, F. (1976). The dividend puzzle. Journal of Portfolio Management 2(2): 5–8. doi:10.3905/jpm.1976.408558

Czekaj, J. (2014). Efektywność półsilna, [in:] J. Czekaj (ed.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia. Warsaw: 91–134.

Fama, E., Fisher, L., Jensen, M.C., Roll, R. (1969). The adjustment of stock prices to new information. International Economic Review 10(1): 1–21. doi:10.2139/ssrn.321524

Felimban, R., Floros, C., Nguyen, A.N. (2018). The impact of dividend announcements on share price and trading volume: empirical evidence from the Gulf Cooperation Council (GCC) countries. Journal of Economic Studies 45(2): 210–230. doi:10.1108/JES-03-2017-0069

Frasyniuk-Pietrzyk, M., Walczak, M. (2014). Wpływ informacji o wypłacie dywidendy na notowania spółek na GPW w Warszawie w latach 2006–2013. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 7(45): 119–128.

Golec, M. (2004). Polityka dywidendowa i jej wpływ na rynkową wartość przedsiębiorstwa, [in:] J. Turyna, W. Szczęsny (eds.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych: 91–105. Warsaw: Difin.

Gordon, M. (1962). The savings investment and valuation of a corporation. Review of Economics and Statistics 44: 37–51. doi:10.2307/1926621

Gordon, M.J. (1959). Dividends, earnings, and stock prices. The Review of Economics and Statistics 41(2): 99–105. doi:10.2307/1927792

Jitmaneeroj, B. (2017). The impact of dividend policy on price-earnings ratio: the role of conditional and nonlinear relationship. Review of Accounting and Finance 16(1): 125–140. doi:10.1108/RAF-06-2015-0092

Kane, A., Lee, Y.K., Marcus, A. (1984). Earnings and dividend announcements: is there a corroboration effect? The Journal of Finance 39(4): 1091–1099. doi:10.2307/2327614

Lintner, J. (1956). Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes. The American Economic Review 46(2): 97–113.

Litzenberger, R., Ramaswamy, K. (1979). The effect of personal taxes and dividends on capital asset prices: theory and empirical evidence. Journal of Financial Economics 7(2): 163–195. doi:10.2307/2327346

Ljungqvist, A.P. (1997). Pricing initial public offering: further evidence from Germany. European Economic Review 41: 1309–1320.

Michaely, R., Thaler, R., Womack, K. (1995). Prices reaction to dividend initiation and omission: overreaction or drift? The Journal of Finance 50(2): 573–608. doi:10.3386/w4778

Miller, M., Rock, K. (1985). Dividend policy and under asymmetric information. Journal of Finance 40(4): 1031–1051. doi:10.1111/j.1540-6261.1985.tb02362.x

Movalia, N., Vekariya, P. (2014). A study on determinant of dividend policy and its impact on dividend of listed company under S&P BSE Sensex. Journal of Business Management & Social Sciences Research 3(12): 70–72. doi:10.1177/2319510X19825729

Mrzygłód, U., Nowak, S. (2015). Market reactions to dividends announcements and payouts: empirical evidence from the Warsaw Stock Exchange. Contemporary Economics 11(2): 187–204. doi:10.5709/ce.1897-9254.236

Pablo, E., Gonzalez, M. (2010). Dividend Policy and Ownership Structure in Latin America. Paper presented at the annual meeting of the BALAS Annual Conference. ESADE, Barcelona, Spain.

Pettit, R. (1972). Dividend announcements, security performance, and capital market efficiency. The Journal of Finance 27: 993–1007. doi:10.1111/j.1540- 6261.1972.tb03018.x

Perepeczo, A. (2013). Shareholders’ reaction to changes in dividend policy – review of research results. Finance, Financial Markets, Insurance 761(60): 251–261.

Sierpińska, M. (1999). Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Słoński, T., Zawadzki, B. (2012). Analysis of investors' reaction to the change in the size of dividends paid by companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 46(1): 126–135. doi:10.5277/ord120204

Tabak, D.I., Dunbar, F.C. (1999). Materiality and magnitude: event studies in the courtroom. National Economic Research Associates. <http://www.nera.com/content/dam/nera/publications/archive1/ 3841.pdf>

Taleb, L. (2019). Dividend policy, signaling theory: a literature review. doi:10.2139/ssrn.3359144

Tinungki, G.M., Robiyanto, R., Hartono, P.G. (2022). The effect of COVID-19 pandemic on corporate dividend policy in Indonesia: the static and dynamic panel data approaches. Economies 10: 11–29. doi:10.3390/economies10010011

Tuzimek, R. (2013). Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji. Warsaw.

Tsoukalas, D., Sil, S. (1999). The determinants of stock prices: evidence from the United Kingdom stock market. Management Research News 22(5): 1–14. doi:10.1108/01409179910781652

Woolridge, J.R. (1983). Dividend changes and security prices. The Journal of Finance 38(5): 1607–1615. doi:10.1111/j.1540-6261.1983.tb03844.x

Zyguła, A. (2017). Efekt sygnalizacji – zmiany w bieżącej polityce dywidendy a przyszłe wyniki spółek – teoria i praktyka. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 5(89): 351–360. doi:10.18276/frfu.2017.89/2-28

Zakaria, Z., Muhammad, J., Zulkifli, A.H. (2012). The impact of dividend policy on the share price volatility: Malaysian construction and material companies. International Journal of Economics and Management Sciences 2(5): 1–8.