Tom 84 Nr 2 (2022)

ARTYKUŁY

Wolfgang Kahl
5-26
Ochrona klimatu a konstytucja – historyczne postanowienie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 24 marca 2021 roku
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.1
PDF
Tomasz Miziołek
27-42
Ewolucja przepisów prawnych dotyczących depozytariuszy na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.2
PDF
Daniela Wybrańczyk
43-56
Niesamodzielne pełnoletnie dziecko – rozwód rodziców i alimentacja na rzecz dziecka
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.3
PDF
Jarosław Dobkowski
57-67
Samodzielność prawotwórcza jednostek samorządu terytorialnego – głos w dyskusji
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.4
PDF
Anna Gerecka-Żołyńska
69-84
Penalizing the forgery of a work of art in the Polish legal system: notes de lege lata and postulates de lege ferenda
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.5
PDF (English)
Renata Badowiec, Marzena Szabłowska-Juckiewicz
85-101
Podstawy prawne zatrudniania osób odbywających karę pozbawienia wolności
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.6
PDF
Ewa Milczarek
103-116
Warunki skuteczności ochrony sygnalistów – uwagi na tle dyrektywy 2019/1937
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.7
PDF
Hanna Filipczyk
117-131
O dyskrecjonalnej władzy zarządzania procedurami podatkowymi
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.8
PDF
Aleksandra Nadolska
133-148
Kredyt obarczony ryzykiem walutowym jako zagadnienie społeczne. Kilka refleksji na temat sytuacji kredytobiorców kredytów indeksowanych do CHF/denominowanych w CHF w kontekście zasady sprawiedliwości sensu largo
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.9
PDF