A więc wojna! Pierwsze reakcje polskich tygodników opinii na rosyjską inwazję na Ukrainę

Main Article Content

Grzegorz Demel

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie pierwszych reakcji polskich tygodników opinii na rosyjską inwazję na Ukrainę. Wybór obejmuje tytuły konserwatywne, centrowe i liberalne. Opierając się na konstruktywistycznym pojmowaniu rzeczywistości jako dyskursywnie konstruowanej, autor, stosując jakościową, nieustrukturyzowaną analizę treści, stara się odpowiedzieć na następujące główne pytania badawcze: jak w materiałach prasowych przedstawiane jest polskie i ukraińskie społeczeństwo? jakie wartości przedstawiane są jako fundamentalne dla Polaków pomagających ukraińskim uchodźcom, dla polskich, ukraińskich i europejskich elit oraz dla społeczeństwa ukraińskiego? które z nich są zagrożone przez wrogów wewnętrznych i zewnętrznych? Autor konkluduje, że pomimo wszystkich różnic ideologicznych między badanymi tygodnikami, ogólne ramy tematyczne, a nawet interpretacyjne, są bardzo zbliżone. Wśród nich: „Polska pomaga Ukrainie i czyni to skutecznie”, „Uchodźcy z Ukrainy zasługują na naszą pomoc i współczucie”, „społeczeństwo ukraińskie jest niezwykle zjednoczone i patriotyczne”, „wśród polskich i ukraińskich elit znajdują się »sojusznicy Putina« i powinni oni zostać ujawnieni i unieszkodliwieni”, Polska (i/lub Europa) muszą się zmienić, by przetrwać. Główne różnice dotyczą tego, kto jest „sprzymierzeńcem Putina” i jakimi wartościami należy się kierować, aby przetrwać zagrożenie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Demel, G. (2022). A więc wojna! Pierwsze reakcje polskich tygodników opinii na rosyjską inwazję na Ukrainę. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(2), 209-225. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.14
Dział
* * *

Referencje

 1. Cohen, S. (1973). Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers. London.
 2. Dobek-Ostrowska, B. (2011). Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym, [w:] B. Dobek- Ostrowska, K. Madajecka (red.), Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce. Wrocław: 13–31.
 3. Idzik, J., Klepka, R. (2019). O analizie zawartości, czyli jak badać medialne obrazy świata? [w:] R. Klepka, J. Idzik (red.), Medialne obrazy świata. Tom 2: Polityka i bezpieczeństwo w relacjach medialnych. Kraków: 11–31.
 4. Krzemiński, I. (2009). Radio Maryja i jego przekaz. Analiza treści wybranych audycji „Rozmowy niedokończone” z sierpnia 2007 roku, [w:] I. Krzemiński (red.), Czego nas uczy Radio Maryja? Socjologia treści i recepcji rozgłośni. Warszawa: 19–142.
 5. Kuligowski, W. (2018). Antropologia refleksyjna. Poznań.
 6. Maćkiewicz, J. (2020). Ramy interpretacyjne jako narzędzie badań medioznawczych. Studia Medioznawcze 21(3): 615–627.
 7. Mielczarek, T. (2018). Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości. Warszawa.
 8. Mucha, J. (1996). Konflikt etniczny jako typ konfliktu społecznego, [w:] I. Kabzińska-Stawarz, S. Szynkiewicz (red.), Konflikty etniczne. Źródła, typy, sposoby rozstrzygania. Warszawa: 31–38.
 9. Nijakowski, L.M. (2004). Znaczenie analizy dyskursu dla socjologii narodowości. Kultura i Społeczeństwo 1: 69–96.
 10. Piekot, T. (2016). Mediacje semiotyczne. Słowo i obraz na usługach ideologii. Warszawa.
 11. Stryjek, T. (2020). Rzeczpospolita podzielona. Obrazy przeszłości i dyskursy historyczne w prasie polskiej w 2018 r. Próba zmapowania debaty, [w:] B. Markowska (red.), Dyskurs historyczny w mediach masowych. Reprezentacje przeszłości w polskiej i ukraińskiej sferze medialnej. Warszawa: 113–235.
 12. Szynkiewicz, S. (1996). Konflikt tożsamości, tożsamość w konflikcie, [w:] I. Kabzińska-Stawarz, S. Szynkiewicz (red.), Konflikty etniczne. Źródła, typy, sposoby rozstrzygania. Warszawa: 15–30.
 13. Tkachenko, O. (2016a). The perception of Ukrainian identity during Euromaidan in Polish opinion-making press. Studia Medioznawcze 1(64): 75–85.
 14. Tkachenko, O. (2016b). Reinventing Ukraine: Ukrainian national and supra-national identity in contemporary Polish opinion-forming press. Colloquia Humanistica 5: 141–163.
 15. Zielińska, I. (2015). Panika moralna. Homoseksualność w dyskursach medialnych. Kraków.