Kamil Zeidler (red.), Blade Runner. O prawach quasi-człowieka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021, ss. 301
PDF

Jak cytować

Kupis, P. (2022). Kamil Zeidler (red.), Blade Runner. O prawach quasi-człowieka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021, ss. 301. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(2), 243–245. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.16
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.16
PDF