Koniec idei CSR. Nowy początek?
PDF

Słowa kluczowe

społeczna rola biznesu
CSV
Firma-Idea
efekty zewnętrzne
zmiany klimatyczne

Jak cytować

Zboroń, H. (2022). Koniec idei CSR. Nowy początek?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(2), 163–176. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.11

Abstrakt

Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest stan współczesnej refleksji o społecznej odpowiedzialności biznesu (CRS). Celem artykułu jest wykazanie, że prowadzone od kilkunastu lat dyskusje na temat CSR prowadzą do propozycji nowych modeli CSR, których przykładem są idea CSV (wytwarzanie wspólnej wartości) Marka R. Kramera i Michaela E. Portera i oraz koncepcja Firma-Idea zaproponowana przez Jerzego Hausnera i Mateusza Zmyślonego. Obie propozycje są przykładem nowego ujęcia społecznej roli biznesu i jego wpływu na zmiany klimatyczne. Intencją autorki jest przedstawienie argumentacji na rzecz tezy o konieczności przeformułowania tradycyjnie pojmowanego modelu CSR. W przekonaniu autorki omawiane w artykule nowe propozycje stanowią obiecującą inspirację dla dalszych poszukiwań w tym zakresie.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.11
PDF

Bibliografia

Asslander, M.S, Curbach, J. (2013). The corporation as citoyen? Towards a new understanding of corporate citizenship. Journal of Business Ethics 120(4): 541–554.

Boruszewski, J., Hardt Ł., Mróz R., Nowak-Posadzy, K. (2020). Kulturowy wymiar modelowania ekonomicznego. Perspektywa humanistyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Carroll, A. (1999). Corporate Social Responsibility – Evolution of Definitional Construct. <https://www.researchgate.net/publication/282441223_Corporate_social_responsibility_Evolution_of_a_definitional_construct> [dostęp: 20.06.2019].

Climate Change (2021). The Physical Science Basis, 2021, <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf>.

Colander, D. (2000). The death of neoclassical economics. Journal of the History of Economics Thought 22(2): 127–143.

Fiedor, B., Ostapiuk, A. (2017). Utylitaryzm versus aksjologiczne i społeczne uwarunkowania wyborów ekonomicznych, [w:] E. Mączyńska, J. Sójka (red.), Etyka i ekonomia. Warszawa: PTE: 19–44.

Frederick, W.C. (1994). From CSR₁ to CSR₂: The maturing of business-and-society thought. Business & Society 33(2): 150–164.

Frederick, W.C. (1998). Moving to CSR₄: what to pack for the trip? Business & Society 37(1): 353–368.

Frederick, W.C. (2013). Corporate social responsibility: deep roots, flourishing growth, promising future, [w:] A. Crane, D. Matten, A. MacWilliams, J. Moon, D.S. Siegel (eds.), The Oxford Handbook of Social Responsibility. Oxford: Oxford University Press: 522–531.

Hausman, D.M., McPherson, M.S., Satz, D. (2017). Etyka ekonomii. Analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna. Tłum. M. Gorazda et al. Kraków: Copernicus Center Press.

Hausner, J. (2019). Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.

Hwy-Chang Moon, Jimmyn Parc, So Hyun Yim, Nari Park (2011). An extension of Porter and Kramer’s Creating Shared Value (CSV): reorienting strategies and seeking international cooperation. Journal of International and Area Studies18 (2): 49–64.

Klamer, A. (2003a). A reevaluation of values in economics. [dostęp: 10.09.2012].

Klamer, A. (2003b). A pragmatic view on values in economics. Journal of Economic Methodology 10(2). <http://www.tandaf.co.uk/journals> [dostęp: 20.10.2012].

Klimczak, B. (2014). Aksjologiczne uwikłanie ekonomii. Annales. Etyka w życiu gospodarczym 17(1): 9–21.

Knowlton, Th. (2018). What does it mean to be a strong corporate citizen? <https://www.forbes.com/sites/christopherskroupa/2018/03/19/what-does-it-mean-to-be-a-strong-corporate-citizen/#276b47c50ca7> [dostęp: 16.06.2019].

Matten, D., Moon, J., Crane, A. (2005). Can corporations be citizens? Corporate citizenship as a metaphor for business participation in society. Business Ethics Quarterly 5(3): 429–453.

McCloskey, D. (1996). Missing ethics in economics, [w:] A. Klamer (ed.), The Value of Culture: On the Relationship Between Economics and Arts. Amsterdam: Amsterdam University Press: 187–201.

Nakonieczna, J. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Warszawa: Difin.

Ostapiuk, A. (2020). The Eclipse of Value-Free Economics: The concept of Multiple Self versus Homo Economicus. Wrocław: Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business.

Porter, M.E, Kramer, M.R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review 89: 80–89.

Racko, G. (2017). The values of economics. Journal Business Ethics. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-017-3442-5> [dostęp: 9.06.2018].

Rojek-Nowosielska, M. (2017). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Model – diagnoza – ocena. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Stefańska, M. (2014). Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Szulczewski, G. (2007). Koncepcja odpowiedzialnego obywatelstwa przedsiębiorstw, [w]: P. Kulawczuk, A. Poszewiecki (red.), Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 249–257.

Valor, C. (2005). Corporate Social Responsibility and Corporate Citizenship: Towards Corporate Accountability. Business and Society Review 110(2): 191–212.

Visser, W. (2010a). CSR 2.0. Ewolucja i rewolucja społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] M. Pohl, N. Tolhurst (eds.), Responsible Business: How to Manage a CSR Strategy Successfully. Wiley, za: <http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/csr-2-0-ewolucja-i-rewolucja-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu/>.

Visser, W. (2010b). The age of responsibility: CSR 2.0 and the new DNA of business. Journal of Business Systems, Governance and Ethics 5(3): 7–22.

Visser, W. (2011). The Ages and Stages of CSR: Towards the Future with CSR 2.0. <https://www.researchgate.net/publication/318096937_The_Ages_and_Stages_of_CSR_Towards_the_Future_with_CSR_20> [dostęp: 1.09.2021].

Zboroń, H. (2018). Niekontekstualne rozumienie kultury gospodarczej. Człowiek i Społeczeństwo 46: 187–201.

Zboroń, H. (2019). Obywatelskość w praktyce gospodarczej. Od CSR do biznesu obywatelskiego, [w:] M. Pawlak (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu. Tom 8. Lublin: 105–120.

Zboroń, H. (2020). Economic success or social well-being, [w:] K. Bachnik, M. Kaźmierczak, M. Rojek-Nowosielska, M. Stefańska, J. Szumniak-Samolej (eds.), CSR in Contemporary Poland: Institutional Perspectives and Stakeholder Experiences. Switzerland: Palgrave Macmillan: 3–13.