Propozycje zmian przepisów dotyczących funkcjonowania związków międzygminnych

Main Article Content

Maciej Kiełbus
Anna Kudra

Abstrakt

Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest ocena proponowanych rozwiązań prawnych dotyczących współpracy gmin w ramach związków międzygminnych. Gminy coraz częściej decydują się na współpracę w ramach związków, gdyż te pozwalają na zwiększenie jakości świadczonych usług, zmniejszenie ich kosztów oraz wymianę doświadczeń i wiedzy. Obecnie obowiązujące regulacje prawne utrudniają jednak tworzenie związków, ponieważ budzą szereg wątpliwości interpretacyjnych.

Obecnie w parlamencie prowadzone są prace nad projektami dwóch ustaw przewidujących zmiany zasad tworzenia i funkcjonowania związków międzygminnych. Propozycje te dotyczą m.in. trybu utworzenia związku, kompetencji organów związku, wprowadzenia nowej formy związków powiatowo-gminnych. Wiele z proponowanych zmian podąża w dobrym kierunku. Równocześnie jednak szereg z propozycji ocenić należy krytycznie. W proponowanych zmianach można wskazać liczne błędy i nieścisłości, które mogą utrudnić stosowanie nowych przepisów. Projekty nie zawierają także wielu potrzebnych rozwiązań prawnych, np. dotyczących terminu przejęcia zadań przez związek do realizacji.

Powyższe wskazuje, że przyszłe zmiany przepisów powinny być poprzedzone szeroką dyskusją z przedstawicielami różnych środowisk. Tylko tego typu działanie pozwoli na kompleksową diagnozę potrzeb zmian legislacyjnych, która pozwoli zminimalizować ryzyka prawne związane z tą formą współpracy i upowszechnić jej ideę.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kiełbus, M., & Kudra, A. (2015). Propozycje zmian przepisów dotyczących funkcjonowania związków międzygminnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 259-274. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.18
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Agopszowicz, A., Gilowska, Z. (1999), Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa.
 2. Boć, J. (red.) (2001), Powiat, Wrocław.
 3. Ciepiela, M. (2005), Mienie związków komunalnych, Samorząd Terytorialny 10(7/8): 39-47.
 4. Dąbek, D. (2004), Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków.
 5. Dąbek, D. (2007), Prawo miejscowe, Warszawa.
 6. Dąbek, D. (2015), Prawo miejscowe, wyd. 2, Warszawa.
 7. Dolnicki, B. (red.) (2006), Samorząd terytorialny, wyd. 3, Kraków.
 8. Dolnicki, B. (red.) (2012), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
 9. Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (red.) (2011), System prawa administracyjnego, t. 6: Podmioty administrujące, Warszawa.
 10. Hausner, J. (red.) (2013), Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków.
 11. Kieres, L. (1994), Ustrój i zadania celowych związków gmin, Samorząd Terytorialny 4(3): 3-19.
 12. Kisiel, W. (red.) (2006), Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa.
 13. Leoński, Z. (2002), Samorząd terytorialny w RP, Warszawa.
 14. Nowacka, E.J. (2005), Polski samorząd terytorialny, Warszawa.
 15. Skrzydło-Niżnik, I. (2007), Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków.
 16. Stahl, M. (red.) (2004), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa.
 17. Tarno, J.P. (red.) (2004), Samorząd terytorialny w Polsce, wyd. 2, Warszawa.
 18. Porawski, A. (red.) (2013), Współpraca jst w Polsce – stan i potrzeby, Poznań.
 19. Ziemski, K.M. (2005), Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań.
 20. Ziemski, K.M., Kiełbus, M. (2014), Sprzeciw od uchwały zgromadzenia związku gmin albo związku powiatów, Samorząd Terytorialny 24(9): 62-75.
 21. Ziemski, K.M., Kiełbus, M. (2015), O potrzebie kodyfikacji prawa samorządowego, Wspólnota 5: 64-69.