RPEiS
Pressto.

Nagłowek strony

Vol 77, Nr 3 (2015)

Polska – 25 lat samorządu terytorialnego

Spis treści

Samorządna Rzeczpospolita – 25 lat samorządu w Polsce PDF
Jerzy Buzek 11-15
Przyszłość samorządu po 25 latach PDF
Olgierd Dziekoński 17-22
25 lat działalności samorządu terytorialnego PDF
Marek Woźniak 23-25

ARTYKUŁY

Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin PDF
Jerzy J. Parysek 27-46
W poszukiwaniu współczesnego kształtu samorządu terytorialnego PDF
Jerzy Stępień 47-63
Idea demokracji w przekształceniach ustrojowych samorządu terytorialnego PDF
Jan Jeżewski 65-78
Europejska karta samorządu lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego PDF
Leon Kieres 79-99
Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania samorządu terytorialnego PDF
Karol Kiczka 101-114
Samorząd terytorialny jako podmiot administracji świadczącej PDF
Irena Lipowicz 115-130
Jurysdykcyjna ranga samorządowych kolegiów odwoławczych PDF
Jan Zimmermann 131-146
O ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy PDF
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Beata Jakacka 147-163
Normatywne uwarunkowania realizowania kompetencji prawodawczych przez organy jednostek samorządu terytorialnego PDF
Wojciech Jakimowicz 165-180
Współdziałanie podmiotów władzy publicznej na rzecz rozwoju PDF
Katarzyna Kokocińska 181-191
Stwierdzenie nieważności uchwały przez radę gminy PDF
Bogdan Dolnicki 193-207
Możliwość przekazywania działań wykonawczych przez radę gminy PDF
Krystian Ziemski 209-225
Interes prawny jako kryterium wyłączenia radnego od udziału w głosowaniu PDF
Marek Szewczyk 227-242
Powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej a swoboda zawierania umów PDF
Anna Trela 243-258
Propozycje zmian przepisów dotyczących funkcjonowania związków międzygminnych PDF
Maciej Kiełbus, Anna Kudra 259-274
Zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych: optymalizacja procedury ich wydawania PDF
Wiesław Kisiel 275-286

* * *

Ewolucja systemu kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego na przestrzeni 25 lat samorządności w Polsce PDF
Daniel Budzeń 287-301
Rozwój obszarów metropolitalnych w świetle transformacji samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-2014 PDF
Bartosz Edwarczyk 303-319
Zaufanie do samorządu terytorialnego w Polsce – próba oceny PDF
Marcin Wiśniewski 321-334

* * *

Aktywizacja społeczna wspólnot terytorialnych w Polsce z perspektywy ćwierćwiecza samorządu terytorialnego PDF
Piotr Matczak, Agnieszka Jeran, Krzysztof Mączka, Marek Nowak, Paweł Śliwa 335-349
Deficyt obywatelstwa PDF
Krzysztof Podemski 351-368

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Katarzyna Kokocińska, Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej PDF
Jan Jeżewski 369-372
Małgorzata Słodowa-Hełpa, Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania PDF
Józef Orczyk 373-375
Jerzy J. Parysek, Lidia Mierzejewska, Życie miasta: studium Poznania PDF
Lucyna Wojtasiewicz 376-378


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo