Opublikowane: 2015-09-30

O ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Beata Jakacka

147-163

Aktywizacja społeczna wspólnot terytorialnych w Polsce z perspektywy ćwierćwiecza samorządu terytorialnego

Piotr Matczak, Agnieszka Jeran, Krzysztof Mączka, Marek Nowak, Paweł Śliwa

335-349

Deficyt obywatelstwa

Krzysztof Podemski

351-368