Deficyt obywatelstwa

Main Article Content

Krzysztof Podemski

Abstrakt

Artykuł jest próbą krytycznego socjologicznego spojrzenia na reformę samorządową przeprowadzoną w Polsce w 1990 r. oraz na jej kolejne korekty w 1999 i 2002 r. Krytyka ta odwołuje się do dwóch podstawowych koncepcji samorządu. Po pierwsze, do demokratycznych, obywatelskich, decentralizacyjnych idei Jerzego Regulskiego, głównego autora tej reformy. Po drugie, do rozwijanej w brytyjskim Institute of Local Government Studies koncepcji Michaela Clarka i Johna Stewarta dwóch typów relacji między władzą lokalną a mieszkańcami i co zatem idzie ‒ do dwóch typów zarządzania gminą: zarządzania zorientowanego na mieszkańca-klienta i zarządzania zorientowanego na mieszkańca-obywatela. Opierając się na krytyce tej reformy dokonanej przez samego Regulskiego piętnaście lat po jej wprowadzeniu oraz aktualnych danych zastanych i badaniach własnych, autor próbuje pokazać, że po kolejnych dziesięciu latach krytyka tej reformy jako niedostatecznie upodmiotowiającej mieszkańców jest co najmniej tak samo aktualna. Kanały demokratycznej artykulacji interesów różnych grup mieszkańców gmin są mało funkcjonalne, zwłaszcza w dużych miastach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Podemski, K. (2015). Deficyt obywatelstwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 351-368. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.24
Dział
* * *

Bibliografia

 1. CBOS (2015), Wyniki Badania „Aktualne problemy i wydarzenia” 299, 2015/08,Warszawa, Raporty CBOS, http://www.cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php.
 2. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (2010), Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 roku w lat 20 od wprowadzenia reformy samorządowej? Sukces? Porażka? Normalność? Raport z badań, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków.
 3. Lipset, S.M. (1995), Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, PWN, Warszawa.
 4. Podemski K. (2014), Bez wymiany elity politycznej demokracja umiera, Gazeta Wyborcza (Poznań) z 10 października 2014 r.
 5. Podemski, K. (2008), Opinia publiczna wobec proponowanej reformy jednostek samorządowych miasta Poznania. Raport z jakościowych badań socjologicznych, Poznań.
 6. Podemski, K. (2015), Podzielmy Poznań na 16 dzielnic, Gazeta Wyborcza (Poznań) z 13 marca 2015 r.
 7. Regulski, J. (2005), Samorządna Polska, Rosner i Wspólnicy, Warszawa.
 8. Regulski, J. (2014), Ustrój samorządów w postulatach 1989 roku, w: 25 lat odrodzonego samorządu w Polsce ‒ osiągnięcia, porażki i zadania na przyszłość, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Kancelaria Senatu, Warszawa: 5-10.
 9. Stewart, J., Clarke, M. (1987), The Public Orientation and the Citizen, Local Government Public Board, Luton.
 10. Trutkowski, C., Kurniewicz, A., Bilans kadencji 2010-2014 w świetle wyników wyborów samorządowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej [brak daty i miejsca wydania].
 11. Urbańczyk, W. (oprac.) (2008), Koncepcja Reformy Jednostek Pomocniczych w Poznaniu. Projekt Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pod kierunkiem J. Regulskiego, Prezentacja dla radnych.