W poszukiwaniu współczesnego kształtu samorządu terytorialnego

Main Article Content

Jerzy Stępień

Abstrakt

Dwudziestopięciolecie samorządu terytorialnego w Polsce jest dobrą okazją do poddania przebytej drogi pogłębionej refleksji. Dobrze jeszcze pamiętamy intencje skupionych w Senacie I kadencji twórców tworzonego wówczas systemu ‒ możemy zatem porównać pierwotne założenia ze stanem obecnym. Chodziło, z jednej strony, o wpisanie projektowanych rozwiązań w tradycję polskiego samorządu, ale z drugiej strony i przede wszystkim – o nawiązanie do tych wszystkich osiągnięć myśli prawnoustrojowej, które znalazły swój najpełniejszy wyraz w postanowieniach Europejskiej karty samorządu lokalnego, stanowiącej kwintesencję zachodnioeuropejskiego modelu władzy lokalnej. Samorząd jest instytucją charakterystyczną dla cywilizacji zachodnioeuropejskiej (w zasadzie poza nią nie jest znany), która odnosi treść zasady reprezentacji także do lokalnej przestrzeni życia obywateli (cives). W artykule starano się ukazać na konkretnych przykładach, w jaki sposób projektowany kształt władzy lokalnej w Polsce, wyrosły z paradygmatu ojców miasta, tracił poprzez kolejne nowelizacje swoją pierwotną zachodnią wyrazistość na rzecz charakterystycznego dla poprzedniego systemu rad narodowych modelu gospodarza.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stępień, J. (2015). W poszukiwaniu współczesnego kształtu samorządu terytorialnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 47-63. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.5
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Dzielski, M. (1995), Odrodzenie ducha – budowa wolności. Pisma zebrane, Kraków.
  2. Huntington, S.P. (1998), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa.
  3. Kulesza, M. (2009), O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także osobliwych nawykach uczonych administratywistów, Samorząd Terytorialny 19(12).
  4. Kulesza, M., Regulski, J. (2000), Samorząd III Rzeczpospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa.
  5. Regulski, J. (2007), Reformowanie państwa – moje doświadczenie, Szczecin.
  6. Regulski, J. (wstęp i wybór) (2000), Reforma samorządowa. Materiały źródłowe 1980-1990, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
  7. Regulski, J., Kulesza, M. (2009), Droga do samorządu. Od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981-1989), Warszawa.
  8. Stępień, J. (2003), Niestrzeżona granica. Kilka uwag o decentralizacji zadań publicznych, [w:] Fundowicz, S., Rymarz, F., Gomułowicz, A. (red.), Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin: 257-273.
  9. Stępień, J. (2014), Samorząd nam się wykoślawił, wywiad przeprowadziła Nowakowska Agata, Gazeta Wyborcza z 11 listopada 2014 r.