Katarzyna Kokocińska, Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej

Main Article Content

Jan Jeżewski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jeżewski, J. (2015). Katarzyna Kokocińska, Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 369-372. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.25
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA