Zaufanie do samorządu terytorialnego w Polsce – próba oceny

Main Article Content

Marcin Wiśniewski

Abstrakt

Zaufanie do samorządu terytorialnego ma kluczowe znaczenie dla skuteczności podejmowanych przez jego jednostki działań w zakresie realizowania przypisanych zadań publicznych. W niniejszym artykule podjęto rozważania na temat zaufania do władzy, w tym do władzy samorządowej. Najważniejszy element opracowania stanowi jednak próba oceny poziomu zaufania do samorządu terytorialnego w Polsce. Pomiaru dokonano na trzy sposoby, analizując wyniki badań opinii publicznej, badając kształtowanie się frekwencji w wyborach samorządowych, a także wnioskując o jego poziomie na podstawie ratingów kredytowych uzyskanych przez jednostki samorządu. Każde z badań pokazało systematyczny wzrost zaufania od momentu przywrócenia samorządu terytorialnego w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wiśniewski, M. (2015). Zaufanie do samorządu terytorialnego w Polsce – próba oceny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 321-334. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.22
Dział
* * *

Referencje

 1. Blind, P.K. (2006), Building trust in government in the twenty-first century: review of literature and emerging issues, [w:] 7th Global Forum in Reinventing Government – Building Trust in Government, Vienna: 1-31.
 2. CBOS (2010), Zaufanie społeczne, Komunikat z badań CBOS nr BS/29/2010.
 3. CBOS (2014), Ranga wyborów samorządowych i zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli, Komunikat z badań CBOS nr 148/2014.
 4. Choi, S.O., Kim, S. (2012), An exploratory model of antecedents and consequences of public trust in government, Working Paper “Trust in Public Administration and Citizen Attitudes”, Seoul National University, Seul: 1-16.
 5. Cichy, J. (2013), Agencje ratingowe w unijnych regulacjach prawnych. Dylematy zasadności ich wprowadzania, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” sectio H, 3: 89-98.
 6. Clarke, N., Light, P.C. (2013), Global trust in government, [w:] Restoring the Public’s Trust: Delivering on Public Policy Goals, Salzburg: 1-11.
 7. Council of Europe (2010), European Charter of Local Self-Government and Explanatory Report, Local&Regional.
 8. European Commission (2013), Public Opinion in European Union, Standard Eurobarometer 80.
 9. Fitch obniżył ratingi województwa mazowieckiego do BBB, perspektywa negatywna, „Puls Biznesu” z 19 grudnia 2013 r., www.pb.pl.
 10. Hetherington, M.J. (2006), Why Trust Matters: Declining Political Trust and the Demise of American Liberalism, Princeton University Press, Princeton.
 11. Jastrzębska, M. (2009), Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Mathers, E. (2012), Local government’s success in maintaining public trust, Public Management Magazine 95(2), www.icm.org.
 13. McCarthy, J. (2014), Americans Still Trust Local Government More Than State, Gallup.
 14. Montalvo, D. (2010), Understanding trust in municipal governments, Americas Barometer Insight Series 35: 1-5.
 15. OECD (2013), Government at a Glance 2013, OECD Publishing.
 16. O’Neill Jr., R.J. (2011), Maintaining the Public Trust While Making Tough Choices, Government Finance Review, February: 79-80.
 17. Putnam, R.D. (2008), Samotna gra w kręgle, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 18. Sadowski, I. (2011), Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 19. Schwab, K. (2014), The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum.
 20. Swianiewicz, P., Olszowiec, K. (2013), Samorząd jednostek pomocniczych wielkich miast jako ścieżka kariery politycznej, Studia Regionalne i Lokalne 4: 22-43.
 21. Sztompka, P. (2011), Zaufanie – fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
 22. TNS OBOP o zaufaniu Polaków, „alebank.pl”, 6 października 2011 r.
 23. Wiśniewski, M. (2011), Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin, Warszawa.
 24. Wiśniewski, M. (2015), Citizens’ trust in local self-government on the example of Poland, Working paper for Conference “Trust in social, economic, and financial relations”, Sunny Beach, Bulgaria, September 7-9th.
 25. Wojtas, A. (2014), Wiarygodność agencji ratingowych w dobie wzmożonej krytyki ich działalności, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula 3: 31-44.
 26. Zych, R. (2010), Przymus wyborczy, [w:] Światowy dzień wyborów – Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, Toruń: 1-21.
 27. procent Polaków ma zaufanie do władz samorządowych, „bankier.pl”, 29 lutego 2012 r.