Ewolucja systemu kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego na przestrzeni 25 lat samorządności w Polsce

Main Article Content

Daniel Budzeń

Abstrakt

Artykuł jest podsumowaniem funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce z okazji 25-lecia istnienia samorządu. Autor prezentuje najważniejsze kwestie związane z kontrolą wewnętrzną w administracji publicznej. Zwrócono również uwagę na realizację kontroli zarządczej w sektorze samorządowym. W publikacji zaprezentowano schemat ewolucji kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego z uwzględnieniem pełnego wdrożenia koncepcji New Public Management. Autor koncentruje się na najważniejszych kwestiach związanych z systemem kontroli wewnętrznej. Zaprezentowano również wyniki ankiety poruszającej problematykę wdrożenia oraz roli kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w samorządzie lokalnym. Jest to również próba zwrócenia uwagi na konieczność zmiany mentalności i świadomości społeczeństwa, zarówno pracowników administracji, jak i mieszkańców.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Budzeń, D. (2015). Ewolucja systemu kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego na przestrzeni 25 lat samorządności w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 287-301. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.20
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (1994), Kontrola wewnętrzna – zintegrowana struktura ramowa, Warszawa.
 2. Derdziuk, Z., Niedzielski, A. (2011), Koordynacyjna funkcja kontrolingu¸ [w:] Kontrola Państwowa 6 (341): 8-17.
 3. Najwyższa Izba Kontroli (2011), INTOSAI GOV 9100, Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym, Warszawa.
 4. Kurowski, L., Ruśkowski, E., Sochacka-Krysiak, H. (2000), Kontrola finansowa w sektorze publicznym, Warszawa.
 5. Najwyższa Izba Kontroli (2011), Informacja o wynikach funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, Gdańsk.
 6. Nowak, E. (2011), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Warszawa.
 7. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2009), Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa.
 8. Staniszewska, M., Stasik, M. (2013), Jak poprawić funkcjonowanie kontroli zarządczej w administracji – rola audytu wewnętrznego, [w:] Najwyższa Izba Kontroli, Kontrola Państwowa nr 1 (348),, Warszawa: 82-91.
 9. Inne:
 10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2013, poz. 594 ze zm.
 11. Ustawa z dnia 16 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. 1998, nr 155, poz. 1014 ze zm.
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.
 13. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84.