Stres w pracy wśród polskich prawników. Rola obciążenia pracą

Main Article Content

Teresa Chirkowska-Smolak

Abstrakt

Osoby pracujące w zawodach prawniczych są szczególnie narażone na stres związany z pracą. Badania na ten temat, prowadzone do tej pory głównie w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że prawnicy mają problemy ze zdrowiem psychicznym i dotyczy to co trzeciej osoby pracującej w takich zawodach. Wciąż jednak brakuje analiz zdrowia i samopoczucia polskich prawników. W artykule przedstawiono fragment wyników ogólnopolskiego badania na temat samopoczucia przedstawicieli tej grupy zawodowej, które miało wypełnić tę lukę. Główny problem badawczy dotyczył określenia poziomu stresu doświadczanego przez polskich prawników. Naszym celem było również ustalenie, ile czasu prawnicy faktycznie poświęcają na wykonywanie swojej pracy (jakie jest ilościowe obciążenie pracą) i jak się to wiąże z poziomem postrzeganego przez nich stresu w pracy. Ważna była również analiza stresu, jakiego doświadczają prawnicy w kontekście etapu rozwoju kariery zawodowej, wykonywanego zawodu prawniczego oraz praktykowanej dziedziny prawa. Wyniki badań (N = 1779) wskazują, że poziom odczuwanego stresu w pracy przez polskich prawników jest wysoki, niezależnie od zawodu prawniczego, w którym pracują czy w jakiej dziedzinie prawa praktykują, zarówno na początku kariery, jak i przez doświadczonych specjalistów. Niepokojące jest również duże obciążenie pracą, które stanowi poważny czynnik ryzyka pogorszenia stanu ich zdrowia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chirkowska-Smolak, T. (2022). Stres w pracy wśród polskich prawników. Rola obciążenia pracą. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(1), 247-260. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.18
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Bakker, A.B., Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: state of the art. Journal of Managerial Psychology 22(3): 309–328.
 2. Benjamin, G.A.H., Darling, E.J., Sales, B. (1990). The prevalence of depression, alcohol abuse and cocaine abuse among United States lawyers. International Journal of Law and Psychiatry 13: 233–246.
 3. Chirkowska-Smolak, T. (2008). Równowaga między pracą a życiem osobistym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 70(1): 235–249.
 4. Chirkowska-Smolak, T., Grobelny, J. (2016). Konstrukcja i wstępna analiza psychometryczna Kwestionariusza Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP). Czasopismo Psychologiczne 1(22): 131–139.
 5. Daicoff, S. (2004). Lawyer, Know Thyself: A Psychological Analysis of Personality Strengths and Weaknesses. Washington DC: American Psychological Association. Dimitrova-Grajzl, V., Grajzl, P., Zajc, K., Šušteršič, J. (2012). Judicial Incentives and Performance at Lower Courts: Evidence from Slovenian Judge-Level Data. Review of Law & Economics 8(1): 215–252.
 6. El Bialy, N., Garcia-Rubio, M. (2011). Assessing judicial efficiency of Egyptian first instance courts: a DEA analysis. Joint Discussion Paper. Series in Economics Analysis 19: 1–28.
 7. Elwork, A., Siwik, M.R., Marlowe, D.B. (2007). Stress Management for Lawyers: How to Increase Personal & Professional Satisfaction in the Law. 3rd ed. Vorkell Group.
 8. Gillander, E. (2019). Bearing witness to crime: an examination of secondary traumatic stress and vicarious trauma among attorneys [ProQuest Information & Learning], [w:] Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering 80(2–B(E).
 9. Hasnain, N., Naz, I., Bano, S. (2010). Stress and well-being of lawyers. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology 36(1): 165–168.
 10. Joński, K., Mańkowski, D. (2014). Is sky the limit? Revisiting ‘exogenous productivity of judges’ argument. International Journal for Court Administration 6(2): 53–72.
 11. Junior Law Division, Resilience and Wellbeing Survey Report 2019, <https://communities.lawsociety. org.uk/Uploads/b/y/k/resilience-wellbeing-survey-report-2019.pdf> [dostęp: 13.03.2022].
 12. Koltai, J., Schieman, S., Dinovitzer, R. (2018). The status-health paradox: organizational context, stress exposure, and well-being in the legal profession. Journal of Health and Social Behavior 59(1): 20–37. doi:10.1177/0022146517754091
 13. Leonard, M.-J., Vasiliadis, H.-M., Leclerc, M.-È., Brunet, A. (2021, November 29). Traumatic stress in Canadian lawyers: a longitudinal study. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. Advance online publication. doi:10.1037/tra0001177
 14. Leonie, K. (2020). Junior lawyers and mental ill health, [w:] A. Davies (ed.), Lawyer Health and Wellbeing: How the Legal Profession is Tackling Stress and Creating Resiliency: 77–87. Gosport, Hampshire: ARK Group.
 15. Nelk, N.J., Luscombe, G.M., Medlow, S.D., Hickie, I.B. (2009). Courting the Blues: Attitudes Towards Depression in Australia Law Students and Legal Practitioners. Sydney: Brain & Mind Research Institute.
 16. Patton, P. (2000). Beyond the Bidding Wars: A Survey of Associate Attrition, Departure Destinations & Workplace Incentives: A Year 2000 National Research Study on Lawyer Careers. Washington, D.C.: NALP Foundation for Research & Education.
 17. Rosales-Lopez, V. (2008). Economics of court performance: an empirical analysis. European Journal of Law and Economics 25(3): 231–251.
 18. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: a multi-sample study. Journal of Organizational Behaviour 25: 293–315.
 19. Seligman, M.E.P., Verkuil, P.R., Kang, T.H. (2005). Why lawyers are unhappy. Deakin Law Review 10(1): 49–66.
 20. Smolak, M., Sadurski, W., Chirkowska-Smolak, T. (2020). Rozum publiczny – uzasadnianie sądowe – umysł sędziego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. doi:10.14746/amup.9788323238461