Czy RRSO pozwala na wybór najlepszej (najtańszej) oferty kredytowej?
PDF

Słowa kluczowe

RRSO
kredyt
oprocentowanie
pozaodsetkowe koszty kredytu (PKK)
koszt kredytu

Jak cytować

Prewysz-Kwinto, P., & Redo, M. (2023). Czy RRSO pozwala na wybór najlepszej (najtańszej) oferty kredytowej?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 221–236. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.16

Abstrakt

Artykuł podaje w wątpliwość wartość informacyjną RRSO (Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania) – wyliczanego w Polsce już od dwóch dekad miernika kosztu kredytu, który zaimplementowano z unijnych regulacji. Przeprowadzone badania dowodzą, że RRSO zniekształca rzeczywisty koszt kredytu ponoszony przez dłużnika i nie pozwala prawidłowo porównywać ofert kredytowych. Nie jest więc dobrym narzędziem do podejmowania optymalnych decyzji kredytowych. RRSO (bazująca na zasadach matematyki finansowej) jest zawsze niższa dla kredytów, których spłata jest bardziej odsunięta w czasie, mimo że wówczas łączna kwota kosztów rzeczywiście ponoszonych przez dłużnika jest wyższa. To efekt uwzględniania w wartości RRSO utraconej przez kredytobiorcę korzyści z hipotetycznie inwestowanych kwot pieniędzy zaoszczędzonych na odraczaniu spłaty kredytu. Wynika to z przyjęcia błędnego założenia przy konstruowaniu formuły RRSO, że kredyt dla kredytobiorcy to inwestycja, i zastosowania do oceny kosztu kredytu nieprzystających metod zarezerwowanych dla świata inwestycji.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.16
PDF

Bibliografia

Łaniewski, P. (2020). RRSO – co to jest i jak obliczyć dla kredytu? 7.12.2020. https://www.bankier. pl/smart/rrso-czym-jest-i-jak-obliczyc-dla-kredytu-wzor [dostęp: 1.12.2021].

BNPParibas.pl (2019). Czym jest RRSO i oprocentowanie kredytu gotówkowego? 16.12.2019. https://www.bnpparibas.pl/blog/czym-jest-rrso [dostęp: 1.12.2021].

BusinessInsider (2021). Czym jest RRSO i co warto o nim wiedzieć? 27.06.2021. https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/rrso-co-oznacza-ten-wskaznik-do-czego-sluzy-i-jak-go--obliczyc/6eg8hp3 [dostęp: 1.12.2021].

Citibank.pl (2021). Kredyt pod lupą – RRSO, prowizja i oprocentowanie, czym się różnią. 20.07.2021. https://magazyn.citibank.pl/148641-kredyt-pod-lupa-rrso-prowizja-i-oprocentowanie-czym-sie-roznia [dostęp: 1.12.2021].

European Banking Federation (2020). Banking in Europe: EBF Facts & Figures 2020.

Kuligowska, A. (2021). Ryzyko stopy procentowej dla klientów instytucji finansowych, czyli co trzeba wiedzieć korzystając z kredytów i depozytów. Warszawa: KNF.

NBP (b.d.). Pożyczanie pieniędzy a poduszka finansowa. Długi zawsze pod kontrolą. https://www.nbp.pl/edukacja/gmw/opracowania/05.pdf [dostęp: 1.12.2021].

Piasecki, K., Ronka-Chmielowiec, W. (2011). Matematyka finansowa. Warszawa: C.H. Beck.

Podgórska, M., Klimkowska, J. (2005). Matematyka finansowa. Warszawa: PWN.

Prewysz-Kwinto, P., Redo, M. (2022). Czy RRSO prawidłowo pokazuje rzeczywisty koszt kredytu ponoszony przez dłużnika? Studia i Prace Kolegium Zarządzani i Finansów 187: 57–72. DOI: https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.3

Redo, M. (2021). Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych w Polsce – chwilówki a koszty pozaodsetkowe kredytu i RRSO. W: H. Świeboda, M. Gębska (red.), Współczesne i prognozowane problemy bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego (s. 43–73). Warszawa: Wyd. Akademii Sztuki Wojennej.

Redo, M., Prewysz-Kwinto, P. (2021). Matematyka finansowa. Warszawa: PWN.

Redo M., Prewysz-Kwinto, P. (2022a). Nominalny Roczny Koszt Kredytu (NRKK) kontra myląco nazwana i niepoprawnie obliczana Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO). Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 185: 85–111. DOI: https://doi.org/10.33119/SIP.2022.185.5

Redo, M., Prewysz-Kwinto, P. (2022b). Zrozumienie wskaźnika RRSO oraz jego rola w decyzjach kredytowych studentów – wyniki badania ankietowego. Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2: 149–172. DOI: https://doi.org/10.31743/ppe.13181

Redo, M., Prewysz-Kwinto, P. (2023a). Czy kredytobiorcy kierują się poziomem RRSO? Wyniki badania ankietowego. Przegląd Prawno-Ekonomiczny 1: 29–48. https://doi.org/10.31743/ppe.14462 DOI: https://doi.org/10.31743/ppe.14462

Redo, M., Prewysz-Kwinto, P. (2023b). Czy przepisy prawne w Polsce regulujące przykład reprezentatywny służący wyznaczeniu RRSO w reklamie dostatecznie chronią interes kredytobiorcy? Państwo i Prawo 78(7/8) [w druku].

Rzeczpospolita.pl (2019). RRSO – co to znaczy dokładnie, 3.01.2019. https://pieniadze.rp.pl/kredyty/art17452401-rrso-co-to-znaczy-dokladnie [dostęp: 1.12.2021].

Soto, G.M. (2009). Study on the Calculation of the Annual Percentage Rate of Charge for Consumer Credit Agreements. European Commission.

Śliwka, P. (2013). Czy rata mojego kredytu nie jest za wysoka? Podstawy matematyki finansowej. Warszawa: KNF.

UOKiK (2021). Chcesz wziąć pożyczkę? O czym musisz pamiętać, 20.08.2021. https://finanse. uokik.gov.pl/kredyty-konsumenckie/chcesz-wziac-pozyczke-o-czym-musisz-pamietac/ [dostęp: 1.12.2021].