The 2022 Reviewers of Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [Poznań Journal of Law, Economics and Sociology]
PDF (English)

Jak cytować

RPEiS. (2023). The 2022 Reviewers of Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [Poznań Journal of Law, Economics and Sociology]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(1), 265–268. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.20
https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.20
PDF (English)