Tom 85 Nr 1 (2023)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

Marek Smolak
5–16
Introduction / Wprowadzenie
https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.01
PDF (English) PDF
Hubert Nowak
9–18
Public procurement: challenges from the perspective of the Public Procurement Office / Zamówienia publiczne: wyzwania z perspektywy Urzędu Zamówień Publicznych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.02
PDF (English) PDF
Katarzyna Kokocińska
15-25
The importance of public procurement for the strategic objectives of national socio-economic development
https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.03
PDF (English)
Paweł Nowicki
27-40
Strategiczne zamówienia publiczne jako instrument polityki rozwoju
https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.04
PDF
Roberto Caranta
41-54
Sustainability takes centre stage in public procurement
https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.05
PDF (English)
Michał Kania
55-69
Current challenges and prospects for the development of the Polish public procurement
https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.06
PDF (English)
Geo Quinot
71-83
Contemporary trends in the development of public procurement law in South Africa
https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.07
PDF (English)
Jarosław Kola
85-105
The ‘local content’ concept in public procurement: global trends in the development of public procurement law on the example of the USA, South Africa and Poland
https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.08
PDF (English)
Ryszard Szostak
107-122
O niektórych rozwiązaniach organizacyjnych z zakresu zamówień publicznych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.09
PDF
Janusz Kaspryszyn
123-138
Postępowanie wywołane wniesieniem skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej – zagadnienia konstrukcyjne
https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.10
PDF
Jakub Kubiczek, Wojciech Wydmański, Izabela Morawska, Paweł Jochymczyk
139-154
Uwarunkowania prawno-ekonomiczne rynku zamówień publicznych w czasach wysokiej inflacji w Polsce
https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.11
PDF