Introduction / Wprowadzenie
PDF (English)
PDF

Jak cytować

Smolak, M. (2023). Introduction / Wprowadzenie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(1), 5–16. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.01
https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.01
PDF (English)
PDF