Dobór ekwiwalentnych rozwiązań prawnych w procesie transplantacji prawa
PDF

Słowa kluczowe

transplantacja prawa
analiza prawnoporównawcza
funkcjonalny ekwiwalent prawny

Jak cytować

Szymczak, I. (2015). Dobór ekwiwalentnych rozwiązań prawnych w procesie transplantacji prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(4), 29–39. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.3

Liczba wyświetleń: 300


Liczba pobrań: 259

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie zagadnienia, w jaki sposób badania prawnoporównawcze mogą przyczynić się do skutecznej transplantacji rozwiązań prawnych. W pierwszych trzech punktach opracowania dokonano wyjaśnienia pojęć: ‘transplantacja prawa’, ‘analiza prawnoporównawcza’, ‘funkcjonalny ekwiwalent prawny’. Wskazano też na wzajemne zależności występujące między nimi.

W szczególności artykuł koncentruje się na wstępnym etapie badania komparatystycznego, w którym prawnik komparatysta dokonuje wyboru ekwiwalentnych rozwiązań prawnych. W badania komparatystycznych duże znaczenia mają tłumaczenia. Sposób tłumaczenia komparatystycznego ma swoją specyfikę. Te odrębności są badane przez prawników komparatystów, którzy w tej kwestii formułują różne teorie. Koncepcje te zostały przedstawione w punkcie IV.2. Natomiast w ostatnim punkcie przedmiotem rozważań jest szczególna sytuacja, gdy brakuje ekwiwalentu funkcjonalnego i nie ma obiektywnej możliwości przetłumaczenia takiego terminu. W podsumowaniu sformułowano wniosek, że tłumaczenie prawnooporównawcze powinno uwzględniać kontekst i cel badania prawnoporównawczego, a więc pośrednio wpływać na kształt nowej instytucji (transplantu prawnego).

https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.3
PDF

Bibliografia

Damirli, M.A. (2011), Comparative law hermeneutics: cognitive possibilities, [w:] Butler, W.E., Kresin, O.V., Shemshuchenko, I.S. (eds.), Foundations of Comparative Law. Methods and Typologies, London: 84-91.

Gordley, J. (2012), The functional method, [w:] Monateri, P.G. (ed.), Methods of Comparative Law, Northampton: 107-119.

Gordley, J. (2012), The functional method, [w:] Monateri, P.G. (ed.), Methods of Comparative Law, Northampton.

Kozieja-Dachterska, A. (2006), Großwörterbuch der Wirtschafts- und Rechtssprache, Band 1: Deutsch-polnisch, Warszawa.

Liukkunen, U. (2007), The method of understanding and an internal viewpoint – on the interface between comparative law and private international law, Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 106: 141-157.

Mattei, U. (2008), Compartive law and Critical Legal Studies, [w:] Reimann, M., Zimmermann, R., Comparative Law, Oxford: 815-835.

Miller, R.A., Zumbansen, P.C. (2012), Comparative Law as Transnational Law, Oxford.

Nelken, D. (2002), Legal transplant and beyond: of disciplines and metaphors, [w:] Harding, A., Örücü, E. (eds.), Comparative Law in the 21st Century, London-New York: 19-34.

Örücü, E. (2004), Enigma of Comparative Law: Variations on Theme for the Twenty-first Century, Leiden-Boston.

Örücü, E. (2007), A general view of ‘legal families’ and of ‘mixing systems’, [w:] Örücü, E., Nelken, D. (eds.), Comparative Law. Handbook, Oxford-Portland 2007: 169 -187.

Pozzo, B. (2012), Comparative law and language, [w:] Bussani, M., Mattei, U. (eds.), Cambridge Companion to Comparative Law, Cambridge: 88-113.

Quitmann, K. (2011), Eigentums- und Besitzschutz im deutschen und englischen Recht: Rechtsvergleichende Analyse des Spannungsverhältnisses zwischen Eigentum und Besitz, Berlin.

Radwański, Z. (2005), Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa.

Röver, J.H. (1999), Vergleichende Prinzipien dinglicher Sicherheiten. Eine Studie zur Methode der Rechtsvergleichung, München.

Szymczak, I. (2014), Metoda nauki o porównywaniu systemów prawnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(3): 37-49.

Zieliński, M. (2012), Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa.