Immunitet państwowego statku powietrznego w świetle prawa międzynarodowego

Main Article Content

Łukasz Kułaga

Abstrakt

Immunitet państwowego statku powietrznego stanowi interesujące zagadnienie badawcze, które jak dotąd nie zostało w sposób wyraźny uregulowane w prawie międzynarodowym i stosunkowo rzadko jest omawiane w doktrynie prawa międzynarodowego. Niewielkie zainteresowanie immunitetem państwowego statku powietrznego budzi pewne zaskoczenie, jeżeli porównamy je ze stosunkowo dużym znaczeniem, jakie przypisuje się immunitetowi państwowych statków morskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kułaga, Łukasz. (2015). Immunitet państwowego statku powietrznego w świetle prawa międzynarodowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(4), 69-80. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.6
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Aust, A. (2010), Handbook of International Law, Cambridge.
 2. Brownlie, I. (2008), Principles of Public International Law, Oxford.
 3. Fox, H. (2008), The Law of State Immunity, Oxford.
 4. Kałduński, M. (2014), The law of state immunity in the case concerning jurisdictional immunities of the state (Germany v. Italy), The Law and Practice of International Courts and Tribunals 13(1): 54-102.
 5. Kałduński, M., Balcerzak M. (2010), Immunitet jurysdykcyjny państwa ‒ glosa do wyroku ETPCz z 23.03.2010 r. w sprawie Cudak v. Litwa, Europejski Przegląd Sądowy 11: 40-44.
 6. Kułaga, Ł.(2012), Glosa do wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie immunitetu jurysdykcyjnego państwa (Republika Federalna Niemiec przeciwko Republice Włoskiej), Przegląd Sejmowy 111(4): 214-229.
 7. Menkes, M. (2013), Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa, Warszawa.
 8. O’Keefe, R. (2013), Article 3, [w:] O'Keefe, R., Tams, Ch. J., Tzanakopoulos, A. (red.), The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property A Commentary, Oxford: 73-92.
 9. Shaw, M.N. (2009), International Law, Cambridge.
 10. Sutor, J. (2011), Immunitet państwa, Warszawa.
 11. Symonides, J. (2003), Międzynarodowa ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego, Stosunki Międzynarodowe 27(1-2): 51-62.
 12. Williams, A. S. (2007), The interception of civil aircraft over the high seas in the global war on terror, Air Force Law Review 59: 73-135.
 13. Żylicz, M. (2011), Katastrofa smoleńska w świetle międzynarodowego prawa lotniczego, Państwo i Prawo 66(4): 3-17.