Wybrane uwagi na temat charakteru i statusu lex sportiva w przestrzeni prawnomiędzynarodowej
PDF

Słowa kluczowe

międzynarodowe prawo sportowe
lex sportiva
prawo globalne
teoria prawa

Jak cytować

Widłak, T. (2015). Wybrane uwagi na temat charakteru i statusu lex sportiva w przestrzeni prawnomiędzynarodowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(4), 81–92. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.7

Liczba wyświetleń: 395


Liczba pobrań: 307

Abstrakt

Artykuł podejmuje tematykę charakteru prawnego i miejsca prawa sportowego w strukturze prawa międzynarodowego. Obejmuje rozważania nad typami źródeł prawa, zakresem przedmiotowym i podmiotowym (instytucjonalnym) prawa sportowego na poziomie międzynarodowym, porusza kwestię konieczności usystematyzowania terminologii w zakresie takich pojęć, jak ‘międzynarodowy porządek’ i ‘system sportowy’. Autor podejmuje próbę przybliżenia definicji terminu lex sportiva, a także prezentuje wybrane uwagi i obserwacje na temat jego klasyfikacji jako, odpowiednio, prawa międzynarodowego, transnarodowego, globalnego i ponadnarodowego. W końcowej części argumentuje za opisem lex sportiva w kategoriach globalnego prawa administracyjnego i wskazuje na jego innowacyjne cechy, mogące stanowić potencjalnie atrakcyjną modelową propozycję lex ferenda nowego prawa globalnego.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.7
PDF

Bibliografia

Beloff, M., Kerr T., Demetriou M. (1999), Sports Law, Hart Publishing, Oxford.

Casini, L. (2011), The making of a lex sportiva by the Court of Arbitration for Sport, German Law Journal, 12(5): 1317-1318.

Davis, T. (2012), What is sports law?, [w:] Siekmann, R.C.R. , Soek, J. (eds.), Lex Sportiva: What is Sports Law?, The Hague: 1-34.

Foster, K. (2003), Is there a global sports law?, Entertainment Law 2(1): 1-18.

Foster, K. (2005), Lex sportiva and lex ludica: the Court Of Arbitration for Sport’s Jurisprudence, Entertainment and Sports Law Journal, ISSN 1748-944X, http://go.warwick.ac.uk/eslj/issues/volume3/number2/foster/.

Foster, K. (2012), Is there a global sports law?, [w:] Siekmann, R.C.R., Soek, J. (eds.), Lex Sportiva: What is Sports Law?, The Hague: 35-52.

Foster, K. (2012), Lex sportiva: transnational law in action, [w:] Siekmann, R.C.R., Soek, J. (eds.), Lex Sportiva: What is Sports Law?, The Hague: 235-250.

Hart, H.L.A. (1994), The Concept of Law, 2nd ed., Oxford.

Jessup, Ph. C. (1956), Transnational Law, New Haven.

Kingsbury, B., Donaldson, M. (2012), Global Administrative Law, [w:] Wolfrum, R. (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, www.mpepil.com.

Kolev, B. (2008), Lex sportiva and lex mercatoria, The International Sports Law Journal, http://www.thefreelibrary.com/Lex+sportiva+and+Lex+Mercatoria.a0212546177;

Kwiecień, R. (2011), Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane, Warszawa.

Łebek, P. (2011), Autonomia organizacji sportowych, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 9: 153-181.

Nafziger, J.A.R. (2009), International sports law, [w:] Wolfrum, R. (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, www.mpepil.com.

Shill, S.W. (2011), Lex mercatoria, [w:] R. Wolfrum (red.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, www.mpepil.com.

Siekmann, R.C.R., Soek J. (2012), Lex Sportiva: What is Sports Law?, The Hague.

Skordas, A. (2011), Supranational Law, [w:] R. Wolfrum (red.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, www.mpepil.com.

Teubner, G. (1997), Global Law Without a State, Brookfield-Vermont.

Thornton, P.K. (2011), Sports Law, Boston-Toronto-London-Singapore.

Widłak, T. (2012), Wspólnota międzynarodowa, Gdańsk.

Wolfrum, R. (2015), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, www.mpepil.com

Wong, G.M. (2010), Essentials of Sports Law, Santa Barbara–Denver–Oxford.

Zajadło, J. (2007), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa.