Zasada proporcjonalności a podatkowe ograniczenia swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Main Article Content

Rafał Lipniewicz

Abstrakt

Integracja europejska obejmuje wiele obszarów społeczno-gospodarczych, a jednym z nich są systemy podatkowe państw członkowskich. Harmonizacji poddano podatki pośrednie, natomiast podatki bezpośrednie pozostają nadal domeną państw członkowskich. Autonomia w dziedzinie opodatkowania bezpośredniego nie oznacza jednak pełnej suwerenności. Państwa członkowskie muszą brać pod uwagę fundamentalne swobody rynku wewnętrznego, których ograniczanie regulacjami podatkowymi oceniane być powinno w świetle zasady proporcjonalności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lipniewicz, R. (2015). Zasada proporcjonalności a podatkowe ograniczenia swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(4), 93-103. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.8
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Adamczyk, Ł. (2009), Fundamentalne swobody prawa WE i ich znaczenie dla podatków bezpośrednich, [w:] Litwińczuk, H. (red.), Podatki bezpośrednie. Prawo polskie a prawo wspólnotowe, Warszawa: 265-308.
 2. Barents, R. (2009), Directory of EC Case Law on Direct Taxation, Alphen aan den Rijn.
 3. Cieśliński, A. (2009), Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I, Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa.
 4. Cieśliński, A. (2013), Konstrukcja prawna swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Wrocław.
 5. Frąckowiak-Adamska, A. (2009), Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Warszawa.
 6. Kalisz-Prakopik, A., Leszczyński, L. (2005), Zasady prawa w stosowaniu prawa wspólnotowego, Europejski Przegląd Sądowy 1: 23-33.
 7. Maliszewska-Nienartowicz, J. (2005), Zasady ogólne prawa jako źródło europejskiego prawa wspólnotowego, Państwo i Prawo 60(4): 59-82.
 8. Metzler, V.E. (2008), The Relevance of the Fundamental Freedoms for Direct Taxation, [w:]
 9. Lang M., Pistone P., Schuch J., Staringer C. (red.), Introduction to European Tax Law on Direct Taxation, Wien: 35-64.
 10. Ostropolski, T. (2013), Zasada proporcjonalności a europejski nakaz aresztowania, Europejski Przegląd Sądowy 3: 14-24.
 11. Sobczyński, D. (2003), Zasada proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym, Glosa 7: 7-14.
 12. Tridimas, T.( 2007), The General Principles of EU Law, New York.
 13. Wróbel, A. (red.), (2010), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Warszawa.