Lex petrolea jako autonomiczny reżim prawny prawa międzynarodowego

Main Article Content

Joanna Osiejewicz

Abstrakt

Specyficzny dział lex petrolea wykształcił się na gruncie doktryny krajowej i międzynarodowej, ustawodawstw krajowych regulujących sektor energetyczny, umów naftowych, orzecznictwa, a także praktyki podmiotów funkcjonujących w przemyśle naftowym. Zarówno procesy internacjonalizacji, jak i rozwiązania partykularnych problemów w tym sektorze są globalnie bardzo podobne i podążają raczej za trendami międzynarodowymi niż krajowymi. Doktryna światowa boryka się jednak z brakiem powszechnej zgody co do uznania bądź nieuznania lex petrolea za odrębny reżim prawny. Celem artykułu jest uporządkowanie wiedzy z tego zakresu w drodze analizy dorobku doktryny prawa międzynarodowego, umów zawieranych dla umożliwienia dokonywania czynności sektorze naftowym, relewantnych orzeczeń sądów arbitrażowych i praktyki działania zaangażowanych podmiotów. Po ustaleniu istoty lex petrolea oraz kształtu normatywnego tego reżimu, wyniki analizy porównano z poszczególnymi założeniami przyjętymi w Raporcie Grupy Roboczej Komisji Prawa Międzynarodowego, zawierającym propozycję kryteriów uznania grupy norm dotyczących szczególnego zakresu merytorycznego za reżim autonomiczny i stosowania jej jako lex specialis. Pozwoliło to na potwierdzenie hipotezy, że lex petrolea stanowi autonomiczny reżim prawny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Osiejewicz, J. (2015). Lex petrolea jako autonomiczny reżim prawny prawa międzynarodowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(4), 133-145. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.11
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Al Qurashi, Z. (2005), International oil and gas arbitration, Oil, Gas & Energy Law (OGEL), Special Study 3: 1-340.
 2. Bishop, R.D. (1998), International arbitration of petroleum disputes: the development of a lex petrolea, Yearbook Commercial Arbitration 23: 1131-1210.
 3. Childs, T. (2011), Update on lex petrolea: the continuing development of customary law relating to international oil and gas exploration and development, Journal of World Energy Law & Business 4(3): 214-259.
 4. Cuervo, L.E (2008), OPEC from myth to reality, Houston Journal of International Law 30: 433-540.
 5. Duval, C. et al. (2009), International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements: Legal, Economics & Policy Aspects, New York.
 6. El-Chiati, A.Z. (1988), Protection of Investments in the Context of Petroleum Agreements, [w:] Recueil des Cours, Académie de Droit international de la Haye, vol. 204, The Hague-Boston-London: 9-170.
 7. El-Kosheri, A. (2009), International arbitration and petroleum contracts, [w:] Beccari, M., Romano, U. (eds.), Encyclopedia of Hydrocarbons, Rome: 879-890.
 8. El-Kosheri, A., Riad, T. (1986), The law governing a new generation of petroleum agreements, ICSID Review 1(2): 257-288.
 9. García-Castrillón, C.O. (2013), Reflections on the law applicable to international oil contracts, The Journal of World Energy Law & Business 14: 1-34.
 10. Jesús, A. de (2012), The prodigious story of the lex petrolea and the Rhinoceros. Philosophical aspects of the transnational legal order of the Petroleum Society, TPLI Series on Transnational Petroleum Law 1: 1-52.
 11. Martin, T. (2012), Lex petrolea in the international oil and gas industry, [w:] King, R., Dispute Resolution in the Energy Sector: A Practitioner's Handbook, London: 214-259.
 12. Mayer, P. (1986), La neutralisation du pouvoir normatif de l’Etat en matière de contrats d’Etat, Journal de Droit International 113(5): 5-78.
 13. Otillar, S., Welmaker, B. (2011), Contract structures for petroleum transactions in Latin America: investment in the petroleum industry through joint ownership, [w:] Colmenter, R., Enríquez, D. (eds.), International Oil and Gas Transactions in Latin America, Mexico: 33-77.
 14. Pinsolle, P. (2008), The status of vacated awards in France: the Cour de Cassation Decision in Putrabali, Arbitration International 24(2): 277-296.
 15. Rojas, D.A. (2004), Colombia – towards a new petroleum contractual regime, International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional 3: 252-274.
 16. Simma, B., Pulkowski, D. (2006), Of planets and the Universe: self-contained regimes in international law, The European Journal of International Law 17(3): 483-529.
 17. Sornarajah, M. (2010), The International Law on Foreign Investment, Cambridge.
 18. Talus, K., Looper, S., Otillar, S. (2012), Lex petrolea and the internationalization of petroleum agreements: focus on Host Government Contracts, Journal of World Energy Law and Business 5(3): 181-193.
 19. Turpin, C. (1982), Contracts, [w:] Mehren, A.T. Von (ed.), International Encyclopedia of Comparative Law, Tübingen 1982.
 20. Vareilles-Sommières, de P., Fekini, A. (2008), Les nouveaux contrats internationaux d’exploration et de partage de production pétrolière en Libye, Journal du Droit International 1: 3-30.
 21. Wälde, T. (2005), International standards: a professional challenge for natural resources and energy lawyers, [w:] Bastida, E., Wälde, T., Warden-Fernandez, J. (eds.), International and Comparative Mineral Law and Policy. Trends and Prospects, The Hague: 219-248.