Współczesne przemiany centrów miast w świetle wybranych doświadczeń amerykańskich i europejskich

Main Article Content

Anna Bernaciak

Abstrakt

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania o kondycję współczesnych obszarów centralnych i czynniki, które mogą mieć kluczowe znaczenie przy przywracaniu centrów miastom i ich mieszkańcom. Autorka porusza także problematykę tematyzowania przestrzeni centrów, zastanawiając się, w jakim stopniu urządzane w ten sposób miejsca są odpowiedzią na nowe potrzeby, a w jakim same doprowadziły do ich wykreowania. Głównym celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych założeń współczesnych koncepcji ożywania przestrzeni centralnych miasta oraz wybranych realizacji praktycznych. Wskazano w nim na prawidłowości wynikające z doświadczeń europejskich i amerykańskich oraz różnice w tych dwóch podejściach. Na tym tle zaprezentowano wybrane realizacje polskie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bernaciak, A. (2015). Współczesne przemiany centrów miast w świetle wybranych doświadczeń amerykańskich i europejskich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(4), 265-275. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.20
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Billert, A. (2006), Problemy rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń niemieckich, Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji w Lubaniu Śląskim – Rewitalizacji Miast, 2006, http://www.poznan.pl/mim/s8a/attachments.html?co=show&instance=1017&parent=10805&id=24107 [dostęp: 12.04.2015].
 2. Billert, A. (2012), Miasta w postindustrialnej Europie i w kleszczach polskiej transformacji, [w:] Filar, P., Kubicki, P. (red.), Miasto w działaniu, zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Warszawa: 55-110.
 3. Botton, A. de (2010), Architektura szczęścia, tłum: K. Środa, Warszawa.
 4. Bradecki, T., Twardoch, A. (2013), Współczesne kierunki kształtowania zabudowy mieszkaniowej, Monografie Politechniki Śląskiej nr 510, Gliwice.
 5. Bryx, M., Jadach-Sepioło, A. (red.), (2009), Rewitalizacja miast w Niemczech, Kraków.
 6. Filar, P., Kubicki, P. (2012), Lepsze, zrównoważone miasto. Podsumowanie, [w:] Filar, P., Kubicki, P. (red.), Miasto w działaniu, zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Warszawa: 197-222 .
 7. Filar, P. (2012), Zrównoważony transport, [w:] Filar, P., Kubicki, P. (red.), Miasto w działaniu, zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Warszawa: 113-132.
 8. Gachowski, M. (2004), Kwestia celowości istnienia centrum miasta w warunkach transformacji społeczno-urbanistycznej, [w:] Słodczyk, J. (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Opole: 87-94.
 9. Gehl, J. (2010), Cities for People, Washington.
 10. Gehl, J., Gemzoe, L., Kirknaes, S., Sondergaard, B.S. (2006), New City Life, Copenhagen.
 11. Gierat-Bieroń, B. (2012), Zrównoważony rozwój miasta a kultura, [w:] Filar, P., Kubicki, P. (red.), Miasto w działaniu, zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Warszawa: 133-158.
 12. Jałowiecki, B., Szczepański, M.S. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wykłady z socjologii, t. 4, Warszawa.
 13. Kosiński, W. (2013), Dobro i piękno – miejsca przyjazne człowiekowi w miastach modernizmu po 1945: idee, projekty, realizacje, Przestrzeń i Forma 20: 35-94.
 14. Litwińska, E. (2012), Strategia ożywiania centrów dużych miast amerykańskich, Studia Miejskie 7: 71-80.
 15. Miasta dla ludzi – rozmowa z Janem Gehlem (2009), Architektura-Murator, http://arcastangel.pl/miasta-dla-ludzi-rozmowa-z-janem-gehlem/ [dostęp: 19.04.2015].
 16. Nawrocki, T. (2010), Od rynku do malla. Zmiany centrów miast śląskich i ich społeczna percepcja, Studia Etnologiczne i Antropologiczne 10: 164-176.
 17. Nawrocki: W obronie miasta. Rozmowa Dominika Łaciaka (2013), Krytyka Polityczna, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/miasto/20130526/nawrocki-w-obronie-miasta [dostęp: 1.06.2015].
 18. Noch, J. (2014), W internecie burza o "betonowy" rynek we Włocławku za 6 mln zł. Tyle wiemy z mema, kogoś obchodzi prawda?, natemat, http://natemat.pl/111527,w-internecie-burza-o-betonowy-rynek-we-wloclawku-za-6-mln-zl-tyle-wiemy-z-mema-kogos-obchodzi-prawda [dostęp: 8.05.2015].
 19. Nowakowski, M. (1990), Centrum miasta. Teoria, projekty, realizacje, Warszawa.
 20. Oswalt, P., Steglich, U. (2005), Subsidy culture; a conversation with Ulrich Pfeiffer, [w:] Oswalt, P. (ed.), Shrinking Cities, vol. 1: International Research, Ostfildern: 670-677.
 21. Pelling, M. (2003), The Vulnerability of Cities: Natural Disasters and Social Resilience, London.
 22. Rochmińska, A. (2014), Centra handlowe jako przestrzenie hybrydowe, [w:] Klima, E. (red.), Ludność. Mieszkalnictwo. Usługi – w 70. Rocznicę urodzin profesora Jerzego Dzieciuchowicza. Population. Housing. Services – 70th Anniversary of Professor Jerzy Dzieciuchowicz, Space-Society-Economy 13, Łódź: 281-297.
 23. Rybczyński, W. (2009), Space: The Desing of the Urban Environment, [w:] Inman, R.P. (ed.), Making cities work. Prospects and policies for urban America, Princeton and Oxford: 94-122.
 24. Tennoy, A., Midtskog, O., Visnes Øksenbolt, K., Nore, N. (2014), What can be done to make city centres more attractive locations for retail and service?, Oslo.
 25. Wallis, A. (1979), Informacja i gwar. O miejskim centrum, Warszawa.
 26. Whyte, W.H. (2012), City: Rediscovering the Center, Philadelphia.
 27. Żółciak, T. (2014), Rewitalizacja po polsku? Zalać plac betonem i zapłacić krocie, dziennik.pl, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/465920,rewitalizacja-po-polsku-zalac-plac-betonem-wloclawek.html [dostęp: 8.05.2015].