Kilka uwag o pokoleniowej sytuacji współczesnej polskiej młodzieży

Main Article Content

Witold Wrzesień

Abstrakt

Pokoleniowa sytuacja współczesnej polskiej młodzieży jest dość szczególna i stanowi efekt zarówno przemian w skali makro, do których wypada zaliczyć dominację kultury konsumpcyjnego kapitalizmu, szybki skok cywilizacyjny (głównie rozwój technologii komunikacyjnych), globalizację, akcesję do UE, jak i mikro – dotychczas niewystępujące w podobnej skali zmiany wzorów socjalizacyjnych.

Na pokoleniową sytuację interesujących nas dzisiaj młodych Polaków (roczniki 1990-1997), przypuszczalnie stanowiących pierwsze kohorty nowej grupy pokoleniowej, składają się przede wszystkim trzy elementy: 1) socjalizacyjne „wykorzenienie z historii”; 2) nieustanne poddawanie niespotykanemu dotychczas, intensywnemu, wieloźródłowemu wpływowi bodźców zewnętrznych oraz 3) fakt, że żyje w świecie zróżnicowanych form uzależnień i ulega im. Warto będzie się wskazanym cechom w najbliższych latach uważnie przyglądać, gdyż odnoszę wrażenie, że pierwszy raz od wielu lat obserwujemy wyraźne znamiona zupełnie nowej jakości młodzieżowej pokoleniowości, i to nie tylko w swoich regionalnych wcieleniach, lecz również w wymiarze globalnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wrzesień, W. (2016). Kilka uwag o pokoleniowej sytuacji współczesnej polskiej młodzieży. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(1), 229-241. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.18
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Barber B.R. (2008), Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, tłum. H. Jankowska, Muza, Warszawa.
 2. Berridge, K.C., Robinson, T.E. (1998), What is the role of dopamine in reward: hedonic impact, reward learning, or incentive salience?, Brain Research Reviews 28: 309-369.
 3. Carr, N. (2012), Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, tłum. K. Rojek, Helion, Gliwice.
 4. CBOS (2013), Poakcesyjne migracje zarobkowe, Komunikat z badań, BS/166/2013, Warszawa.
 5. Drożak, J., Bryła, J. (2005), Dopamina – nie tylko neuroprzekaźnik, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 59.
 6. Filiciak, M., Danielewicz, M., Halawa, M., Mazurek, P., Nowotny, A. (2010), Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, SWPS, Warszawa.
 7. Gardner, H., Davies, K. (2013), The App Generation: How Today’s Youth Navigate Identity, Intimacy, and Imagination in a Digital World, Yale University Press, New Haven.
 8. Garewicz, J. (1983), Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna, Studia Socjologiczne 1.
 9. Guerreschi, C. (2010), Nowe uzależnienia, Salwator, Kraków.
 10. Jobst, B.C., McDonald B.C. (2009), Zaburzenia zachowania pochodzenia czołowego, [w:] Schachter, S.C., Holmes, G.L., Kasteleijn-Nolst Trenite, D.G.A. (red.), Padaczka. Aspekty behawioralne w teorii i praktyce, Wyd. Czelej, Lublin.
 11. Klingberg, T. (2008), The Overflowing Brain: Information Overload and the Limits of Working Memory, Oxford University Press, Oxford.
 12. Landrowski, J. (2002), Biologiczne mechanizmy stresu, [w:] Bilikiewicz, A., Pużyński, S., Rybakowski, J., Wciórka, J. (red.), Psychiatria, t. 1: Podstawy psychiatrii, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław.
 13. Mazowiecki, T. (1989), Przeszłość odkreślamy grubą linią. Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego w Sejmie, Gazeta Wyborcza 25 sierpnia 1989.
 14. Morańska, D., Jędrzejko, M. (2013), Cyfrowi Tubylcy – socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, Warszawa.
 15. Ogińska-Bulik, N. (2010), Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość?, Difin, Warszawa.
 16. Pawlaczyk, B. (2010), Rola hormonów w regulacji homeostazy organizmu człowieka, Homines Hominibus 6.
 17. Sanbonmatsu, D.M., Strayer, D.L., Medeiros-Ward, N., Watson, J.M. (2013), Who Multi-Tasks and Why? Multi-Tasking Ability, Perceived Multi-Tasking Ability, Impulsivity, and Sensation Seeking, PLOS ONE, 23 January 2013.
 18. Świda-Ziemba, H. (1999), Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych, ISNS UW, Warszawa.
 19. Świda-Ziemba, H. (2003), Urwany lot. Pokolenie inteligenckiej młodzieży powojennej w świetle listów i pamiętników z lat 1945-1948, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 20. Weinschenk, S. (2012), Why We’re All Addicted to Texts, Twitter and Google, www.psychologytoday.com.
 21. Wiktor, J.W. (2004), Reklama – między perswazja a manipulacją. Etyczne kontrowersje wokół komunikacji marketingowej, [w:] Garbarski, L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa:289-296.
 22. Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 23. Wrzesień, W. (2003), Jednostka – rodzina – pokolenie. Studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie, WN UAM, Poznań.
 24. Wrzesień, W. (2007), Czy pokoleniowość nam się nie przydarzy? Kilka uwag o współczesnej polskiej młodzieży, Nauka 3: 131-151.
 25. Wrzesień, W. (2009), Europejscy Poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży, PWN, Warszawa.
 26. Wrzesień, W. (2014), Modyfikacje wzorów socjalizacyjnych w rodzinie w czasach nałogowych konsumentów, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 76(3): 261-280.
 27. Zaltman, G. (2004), Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Forum, Poznań.
 28. Zięba, K. (2004), Granice etycznych praktyk marketingowych w zakresie nowych form promocji, [w:] Garbarski, L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa: 297-306.
 29. Zweig, J. (2007), Your Money and Your Brain: How the New Science of Neuroeconomics Can Make You Rich, Simon & Schuster, New York.