Umorzenie postępowania karnego według art. 62a ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Main Article Content

Anna Muszyńska
Katarzyna Łucarz

Abstrakt

Autorki, na tle rozwoju rozwiązań prawnych stosowanych wobec sprawców przestępstw "drobnego posiadania" substancji zabronionych, dokonały obszernej analizy nowej instytucji z art. 62a u.p.n. Regulacja ta zakłada możliwość umorzenia postępowania wobec wspomnianej kategorii sprawców. Omawiając tę konstrukcję normatywną, autorki wskazały jednocześnie obszary, które są wadliwe i stąd wymagają pilnej interwencji ustawodawcy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Muszyńska, A., & Łucarz, K. (2016). Umorzenie postępowania karnego według art. 62a ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(2), 137-149. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.2.12
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Bojańczyk, A., Razowski, T. (2011), W sprawie nieprzekraczalnych granic semantyki, Prokuratura i Prawo 11.
  2. Gensikowski, P. (2013),Procesowe aspekty stosowania instytucji przewidzianej w art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Prokuratura i Prawo 7-8.
  3. Grzeszczyk, W. (1997),Przebieg postępowania przygotowawczego, (w:) Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego, Warszawa.
  4. Hofmański, P., Sadzik, E., Zgryzek, K. (2007), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, wyd. 3, Warszawa.
  5. Krajewski, K. (2005), Prawo wobec narkotyków i narkomanii, [w:] Malinowska-Sempruch, K. (red.), Niezamierzone konsekwencje: polityka narkotykowa a prawa człowieka, Warszawa.
  6. Krajewski, K. (2008), Polskie ustawodawstwo dotyczące narkotyków i narkomanii: pomiędzy represją a terapią, Serwis Informacyjny Narkomania 5(44).
  7. Krajewski, K. (2013), Prawo a zmieniający się obraz zjawiska narkomanii, Serwis Informacyjny Narkomania 4(64).
  8. Kudrelek, J. (2012), Meandry stosowania art. 62 a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile 12-13.
  9. Kuźmicz, E., Mielecka-Kubień, Z., Wiszejko-Wierzbicka, D. (red.), (2009), Karanie za posiadanie. Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – koszt, czas, opinie, Instytut spraw Publicznych, Warszawa.
  10. Wilamowska, B. (2013), Komentarz do art. 62a, [w:] P. Kładoczny (red.), B. Wilamowska, P. Kubaszewski, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz do wybranych przepisów karnych, Warszawa.