Pressto.

Nagłowek strony

Vol 78, Nr 2 (2016)

95 Rocznica Powstania Czasopisma

Spis treści

95 Rocznica Powstania Czasopisma PDF PDF (English)
Marek Smolak 3-4

ARTYKUŁY

Niezależność sądów i niezawisłość sędziów z perspektywy prawa Unii Europejskiej PDF PDF (English)
Dariusz Zawistowski 7-13
Aksjologia źródeł prawa PDF
Marzena Kordela 15-26
Decentralizacja jako ustrojowa zasada relacji pomiędzy organami władzy publicznej PDF PDF (English)
Katarzyna Kokocińska 27-36
Pytania o przyszłość gospodarki przestrzennej w Polsce PDF PDF (English)
Jerzy J. Parysek 37-58
Przeniesienie siedziby polskiej spółki kapitałowej za granicę jako przyczyna jej rozwiązania w świetle Kodeksu spółek handlowych i swobody przedsiębiorczości PDF
Jacek Napierała 59-72
Unijny system rejestrów handlowych i jego implementacja do prawa polskiego po uchwaleniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z 13 czerwca 2012 r. PDF
Ariel Mucha 73-86
Publicznoprawny charakter roszczeń odszkodowawczych za wywłaszczenie nieruchomości PDF
Maciej Kruś 87-99
Etyczne podłoże postaw maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych PDF
Mateusz Langer 101-112
Refleksje nad możliwością podjęcia zatrudnienia przez osobę ubezwłasnowolnioną PDF
Agnieszka Fórmankiewicz 113-123
Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń przez wszczęcie mediacji PDF
Joanna Kuźmicka-Sulikowska 125-136
Umorzenie postępowania karnego według art. 62a ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii PDF
Anna Muszyńska, Katarzyna Łucarz 137-149
Ocenny charakter znamion przestępstw narkotykowych PDF
Magdalena Kowalewska-Łukuć 151-160
Karnoprawna ochrona podejmowania działalności finansowej PDF
Piotr Ochman 161-173
„Domniemanie winy” w prawie karnym materialnym a procesowe domniemanie niewinności PDF
Andrzej Jezusek 175-187
Obrona konieczna a przestępstwo bójki PDF
Paulina Banaszak 189-201
Ryzyko gwaranta w świetle projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych PDF
Sergiusz Lenhardt 203-216
Rozwój rynku NewConnect w świetle założeń jego organizatora PDF
Piotr Zygmanowski 217-230
Dług samorządu – bodziec czy bariera absorpcji środków europejskich? PDF
Daniel Jurewicz 231-249
Inżynieria konstytucyjna w pokomunistycznych przemianach ustrojowych PDF PDF (English)
Antoni Z. Kamiński, Bartłomiej Kamiński 251-270

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

II Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego PDF
Małgorzata Węgrzak 271-272


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo