II Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego

Main Article Content

Małgorzata Węgrzak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Węgrzak, M. (2016). II Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(2), 271-272. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.2.21
Dział
SPRAWOZDANIA I INFORMACJE