Oszustwo podatkowe a przestępstwo oszustwa w prawie polskim i niemieckim
PDF

Słowa kluczowe

oszustwo podatkowe
oszustwo powszechne
przestępstwa skarbowe
znamiona czynu zabronionego
zbieg przepisów

Jak cytować

Sepioło-Jankowska, I. (2016). Oszustwo podatkowe a przestępstwo oszustwa w prawie polskim i niemieckim. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 65–78. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.6

Abstrakt

Artykuł dotyczy przestępstwa oszustwa podatkowego w niemieckim oraz w polskim prawie karnym. Przestępstwa te należą do nielicznej grupy czynów stanowiących delikty podatkowe, które zagrożone są karą kryminalną w ustawodawstwie niemieckim. W niemieckim porządku prawnym bowiem ustawodawca zdecydował się na kryminalizację tego obszaru patologii jedynie w wąskim zakresie, w przeciwieństwie do naszego rozwiązania, w którym funkcjonuje odrębna ustawa karna penalizująca kilkadziesiąt naruszeń dotyczących finansów publicznych. Przedmiotem rozważań jest ustalenie, w jakim zakresie znamiona przestępstwa oszustwa podatkowego z Kodeksu karnego skarbowego oraz niemieckiej Ordynacji podatkowej pokrywają się ze znamionami klasycznego przestępstwa oszustwa, określonego w polskim oraz niemieckim Kodeksie karnym, a także jakie wynikają z tego konsekwencje.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.6
PDF

Bibliografia

Gast-de Haan, B., Joecks, W., Voss, R. (Hrsg.), (2001) Steuerstrafrecht mit Steuerordnungswidrigkeiten und Verfahrensrecht. Kommentar §§ 369-412 AO, § 32 ZollVG, München.

Herbertz, L.V., (2012), Ist die Steuerhinterziehung ein Betrug?, HRRS 7: 320-338.

Hilgers, B. (1985), Täuschung und/oder Unkenntnis der Finanzbehörde – notwendige Voraussetzung der Strafbarkeit wegen Steuerhinterziehung, Köln.

Hoff, A. (1999), Das Handlungsunrecht der Steuerhinterziehung, Berlin.

Kardas, P. (2006), Prawnokarne aspekty uchylania się od wykonania zobowiązania podatkowego w podatku VAT ‒ oszustwo skarbowe czy oszustwo klasyczne, Prokuratura i Prawo 5: 28-48.

Kardas, P., Łabuda, G. (2003), Kryminalizacja oszustwa podatkowego w prawie karnym skarbowym, Prokuratura i Prawo 3: 60-87.

Kardas, P., Łabuda, G. (2006), Zbieg przepisów kryminalizujących klasyczne oszustwo oraz oszustwo skarbowe, [w:] Majewski, J. (red.), Zbieg przepisów i zbieg przestępstw w polskim prawie karnym. Materiały II Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Toruń.

Kudlich, H., Oğlakcıoğlu, M.T. (2011), Wirtschaftsstrafecht, Heidelberg-München-Landsberg-Frechen-Hamburg.

Lammerding, J., Hackenbroch, R. (1997), Steuerstrafrecht einschl. Steuerordnungswidrigkeiten und Verfahrensrecht, Achim.

Prusak, F. (1995), Ustawa karna skarbowa z komentarzem, Warszawa.

Stahlschmidt, M. (2004), Steuerstrafrecht. Eine systematische Darstellung mit anschaulichen Beispielen und Abbildungen, Bielefeld.

Tripmaker, S. (2010), Verhältnis und Abgrenzung von Steuerhinterziehung und Betrug, Köln.