Umowa o udostępnienie skrytki bankowej w prawie niemieckim
PDF

Słowa kluczowe

udostępnienie skrytki bankowej
najem skrytki bankowej
przechowanie
posiadanie
współposiadanie
umowa najmu
umowa przechowania

Jak cytować

Budzinowska, M. (2016). Umowa o udostępnienie skrytki bankowej w prawie niemieckim. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 79–91. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.7

Abstrakt

Rozważania zawierają analizę najważniejszych elementów umowy sejfowej w prawie niemieckim, że szczególnym uwzględnieniem jej charakteru prawnego. Do podstawowych obowiązków banku należy umożliwienie klientowi dostępu do skrytki w godzinach pracy banku oraz zapewnienie ochrony samej skrytce. Natomiast do podstawowych obowiązków klienta należy uiszczanie czynszu. Z kolei do najważniejszych uprawnień banku zalicza się możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, klient zaś ma prawo używać skrytki w godzinach pracy banku. W literaturze z największą aprobatą spotkała się koncepcja, według której umowa o udostępnienie skrytki sejfowej ma charakter umowy najmu. W podsumowaniu autorka stwierdza m.in., że określenie charakteru prawnego umowy sejfowej ściśle związane jest z funkcją, jaką przypisuje się tej umowie. Jeśli przyjmuje się, że podstawowe znaczenie w umowie sejfowej ma obowiązek banku polegający na udostępnieniu klientowi skrytki, to wówczas umowa ta bliska jest umowie najmu i tak może zostać zakwalifikowana. Gdyby natomiast stwierdzić, że podstawową funkcją, a co za tym idzie ‒ także najważniejszym obowiązkiem banku jest zapewnienie pieczy nad skrytką, to wówczas ciężar omawianej kwalifikacji przesuwa się w kierunku umowy przechowania.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.7
PDF

Bibliografia

Bączyk, M. (1989), Odpowiedzialność umowna banku w prawie polskim, Toruń.

Bączyk, M. (2010), Umowa sejfu bankowego, [w:] System prawa prywatnego, t. 9: Prawo zobowiązań ‒ umowy nienazwane, red. W. Katner, Warszawa: 622-665.

Breyer, A. (1908), Der Stahlkammervertrag, Leipzig.

Bryłowski, P. (2013), Umowa o udostępnienie skrytki sejfowej, [w:] Kidyba, A. (red.), Pozakodeksowe umowy handlowe, Warszawa.

Budzinowska, M. (2014), Umowa o udostępnienie skrytki bankowej w prawie francuskim, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(1): 133-136.

Christič, M. (1911), Die rechtliche Natur des Schrankfachvertrages, München.

Czachórski, W. (1995), Zobowiązania – zarys wykładu, Warszawa.

Dietrich, K. (1912), Der Stahlkammerfachvertrag der deutschen Banken, Marburg.

Exner, O. (1907), Die rechtliche Natur des Safevertrages und die Zwangsvollstreckung in den Safeinhalt, Greifswald.

Gutzeit, M., (2012), Besitzrecht, [w:] J. von Staudingers (Hrsg.), Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Berlin.

Huber, Ch. (2001), Bankrecht, Bankensystem, Bankenaufsicht, Recht der Bankengeschäfte, Baden-Baden.

Jaffé, S. (1909), Die Banktresorverträge, Dresden.

Joost, D. (2013), [w:] R. Gaier (red.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 6, München.

Kacprzak, M. (1961), Umowa sejfowa, Glosa 1: 1-5.

Kohls, H. (1913), Die Rechtsverhältnisse aus dem Bankfache (Safe), Bonn.

Krull, R. (1907), Die rechtliche Natur des Safevertrages, Berlin.

Markus, U. (1989), Rechtsnatur und inhaltliche Ausgestaltung des Schrankfachvertrages unter besonderer Beruecksichtigung der Bedingungen des Bundesverbandes deutscher Banken e.V, Marburg.

Meitner, F. (1912), Der Schrankfachvertrag, Leipzig.

Meyer, H. (1912), Der Stahlkammerfachvertrag der deutschen Banken, Danzig.

Napierała, J. (2011), Przechowanie, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań, red. J. Rajski, Warszawa: 763-791.

Opitz, G. (1955), Depotgesetz-Gesetz über die Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren, Berlin.

Panowicz-Lipska, J. (2015), Współczesne problemy prawa zobowiązań, Warszawa.

Reinemann, H. (1921), Der Schrankfachvertrag, Göttingen.

Salomon, A. (1911), Das Gefachgeschäft (Safevertrag), Leipzig.

Schwintowski, H.-P., Schäfer, F.A. (2004), Bankrecht Commercial Banking ‒ Investment Banking, München.