Wykorzystanie modeli przełącznikowych do analizy efektywności rynku kapitałowego w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

opcje menedżerskie
hipoteza rynku efektywnego
modele przełącznikowe

Jak cytować

Łukowski, M. (2016). Wykorzystanie modeli przełącznikowych do analizy efektywności rynku kapitałowego w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 155–168. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.12

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto próbę zweryfikowania wpływu opcji menedżerskich na sytuację finansową przedsiębiorstw oraz ich skutków dla kształtowania kursów akcji. Przeprowadzone badania obejmowały analizę porównawczą sytuacji banków, które zdecydowały się na wdrożenie programów motywacyjnych, oraz tych, które takich rozwiązań nie stosowały. W dalszej części artykułu przeanalizowana została szersza grupa spółek z różnych branż, z uwagi na skutki wdrożonych opcji menedżerskich. Na podstawie wniosków wyciągniętych z pierwszej części badania przeprowadzona została analiza kursów akcji z wykorzystaniem przełącznikowych modeli GARCH, mająca na celu zweryfikowanie efektywności rynku względem informacji o wdrożeniu i wykonaniu opcji menedżerskich.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.12
PDF

Bibliografia

Berle, A.A., Means, G.C. (1932), The Modern Corporation and Private Property, 1st ed., New York.

Doman, M., Doman, R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.

Doornik, J.A. (2013), Econometric Analysis with Markov-Switching Models, PcGive 14, Timberlake Consultants Ltd.

Graham, B., Dodd, D. (1932), Security Analysis, Whittlesey House, McGraw-Hill Book Co.

Haas, M., Mittnik, S., Paolella, M.S. (2004), A new approach to Markov-switching GARCH models. Journal of Financial Econometrics 2(4): 493-530.

Hamilton, J. D. (1989), A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle, Econometrica 57: 357-384.

Hull, J., White, A. (2003), Accounting for Employee Stock Options, University of Toronto, Toronto

Łukowski, M. (2011), Konstrukcja i wycena programów opcji menedżerskich w oparciu o jawną metodę różnic skończonych z wykorzystaniem postaci funkcyjnej wskaźnika odejść, [w:] Przybylska-Kapuścińska, W. (red.), Rynek finansowy w badaniach ilościowych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa: 135-151.

Łukowski, M. (2012), Wpływ programów motywacyjnych na wyniki finansowe banków, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74(2): 177-190.

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 2 (2004), Płatności w formie akcji własnych, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Szlichciński, K. (2008), Emisje akcji dla kluczowych menedżerów banków komercyjnych w Polsce a ich postrzeganie przez inwestorów giełdowych.

Tyran, M. (2000), Wskaźniki finansowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Urbanek, P. (2006), Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, PWE, Warszawa.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.