Mary Douglas "Jak myślą instytucje" – między racjonalnością ekonomiczną i socjologicznym determinizmem

Main Article Content

Anna Ząbkowicz

Abstrakt

Recenzowana książka to kwintesencja dorobku znanej uczonej, który obejmuje zagadnienia ekonomii, socjologii, antropologii i filozofii. Artykuł recenzyjny zwraca uwagę szczególnie na te teoretyczne zagadnienia, które interesują socjologów, ekonomistów i prawników. To zagadnienia przyczyn zbiorowego działania, trwałości instytucjonalnych ram wyboru oraz względności pojęcia sprawiedliwości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ząbkowicz, A. (2016). Mary Douglas "Jak myślą instytucje" – między racjonalnością ekonomiczną i socjologicznym determinizmem. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 253-260. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.18
Dział
ARTYKUŁY RECENZYJNE

Bibliografia

  1. Chmielewski, Piotr (2011), Homo Agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
  2. Olson, Mancur (1965), The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge.
  3. Rawls, John (1994), Teoria sprawiedliwosci, tłum. Maciej Panufnik, Jarosław Pasek, Adam Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Sandel, Michael (2009), Liberalizm a granice sprawiedliwości, tłum. Adam Grobler, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
  5. Szmatka, Jacek (2007), Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, WN PWN, Warszawa.
  6. Williamson, Oliver (1975), Markets and Hierarchies. Analysis and Antitrust Implications. A Study in the Economics of Internal Organization, Free press, New York.