Mary Douglas "Jak myślą instytucje" – między racjonalnością ekonomiczną i socjologicznym determinizmem
PDF

Słowa kluczowe

działanie zbiorowe
racjonalny wybór
instytucjonalizm
teoria poznania
Émile Durkheim

Jak cytować

Ząbkowicz, A. (2016). Mary Douglas "Jak myślą instytucje" – między racjonalnością ekonomiczną i socjologicznym determinizmem. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 253–260. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.18

Abstrakt

Recenzowana książka to kwintesencja dorobku znanej uczonej, który obejmuje zagadnienia ekonomii, socjologii, antropologii i filozofii. Artykuł recenzyjny zwraca uwagę szczególnie na te teoretyczne zagadnienia, które interesują socjologów, ekonomistów i prawników. To zagadnienia przyczyn zbiorowego działania, trwałości instytucjonalnych ram wyboru oraz względności pojęcia sprawiedliwości.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.18
PDF

Bibliografia

Chmielewski, Piotr (2011), Homo Agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Olson, Mancur (1965), The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge.

Rawls, John (1994), Teoria sprawiedliwosci, tłum. Maciej Panufnik, Jarosław Pasek, Adam Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sandel, Michael (2009), Liberalizm a granice sprawiedliwości, tłum. Adam Grobler, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Szmatka, Jacek (2007), Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, WN PWN, Warszawa.

Williamson, Oliver (1975), Markets and Hierarchies. Analysis and Antitrust Implications. A Study in the Economics of Internal Organization, Free press, New York.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.