Konferencja naukowa „Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska wspólnota”
PDF

Jak cytować

Kłopocki, K. (2016). Konferencja naukowa „Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska wspólnota”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 267–269. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.20