Profesor Jarosław Mikołajewicz (1964-2016)
PDF

Jak cytować

Smolak, M. (2016). Profesor Jarosław Mikołajewicz (1964-2016). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 271–272. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.21
https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.21
PDF