Wymiar sprawiedliwości w Polsce u progu 2017 r. – wyzwania i zagrożenia

Main Article Content

Dariusz Mazur
Waldemar Żurek

Abstrakt

Autorzy omawiają pierwszy rok rządów partii Prawo i Sprawiedliwość, która przeprowadza w sądownictwie zmiany ustrojowe w drodze uchwalania zwykłych ustaw. Jedne działania rządu polegają na poszerzeniu kompetencji władzy wykonawczej wobec władzy sądowniczej w oparciu o sprzyjającą egzekutywie interpretację istniejących przepisów, inne – na zmianach legislacyjnych. O ile nikt nie kwestionuje potrzeby zmian w wymiarze sprawiedliwości ukierunkowanych na zwiększenie efektywności działania sądów, o tyle zdecydowana większość wprowadzanych bądź planowanych zmian budzi zaniepokojenie środowiska sędziowskiego. Po prowadzonych w 2016 r. działaniach rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość, mających na celu podporządkowanie bądź sparaliżowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz wprowadzeniu zmian w ustawie o Prokuraturze zmierzających do podporządkowania jej czynnikowi politycznemu, po działaniach mających na celu poszerzenie uprawnień władzy wykonawczej wobec sądów powszechnych oraz rozwiązań legislacyjnych o wydźwięku represyjnym wobec sędziów sądów powszechnych – w stycznia 2017 r. został ogłoszony projekt zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt ten fundamentalnie i wbrew Konstytucji zmienia materię ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzi do upolitycznienia Rady oraz pozbawia organy samorządu sędziowskiego realnego wpływu na proces wyboru kandydatów na sędziów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mazur, D., & Żurek, W. (2017). Wymiar sprawiedliwości w Polsce u progu 2017 r. – wyzwania i zagrożenia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 25-38. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.2
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Łączkowski, W. (2016), Uwagi do aktualnych wydarzeń wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78(1): 51–56.
  2. Safjan, M. (2016), Polityka a Trybunał Konstytucyjny. Konstytucja – ostatni środek obrony przed polityką, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78(1): 35–42.
  3. Stępień, J. (2016), Rewolucja – świadoma czy nieświadoma, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78(1): 19–33.
  4. Suchocka, H. (2016), Stanowisko Komisji Weneckiej dotyczące pozycji ustrojowej sądownictwa konstytucyjnego w demokratycznym państwie prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny78(1): 5–18.
  5. Zawistowski, D. (2016), Niezależność sądów i niezawisłość sędziów z perspektywy prawa Unii Europejskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78(2):7–13 .
  6. Zoll, A. (2016), Sposób wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78(1): 43–50.