Wymiar sprawiedliwości w Polsce u progu 2017 r. – wyzwania i zagrożenia
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

Krajowa Rada Sądownictwa
sądy powszechne
Trybunał Konstytucyjny
dobra zmiana
zmiany ustrojowe

Jak cytować

Mazur, D., & Żurek, W. (2017). Wymiar sprawiedliwości w Polsce u progu 2017 r. – wyzwania i zagrożenia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 25–38. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.2

Liczba wyświetleń: 459


Liczba pobrań: 316

Abstrakt

Autorzy omawiają pierwszy rok rządów partii Prawo i Sprawiedliwość, która przeprowadza w sądownictwie zmiany ustrojowe w drodze uchwalania zwykłych ustaw. Jedne działania rządu polegają na poszerzeniu kompetencji władzy wykonawczej wobec władzy sądowniczej w oparciu o sprzyjającą egzekutywie interpretację istniejących przepisów, inne – na zmianach legislacyjnych. O ile nikt nie kwestionuje potrzeby zmian w wymiarze sprawiedliwości ukierunkowanych na zwiększenie efektywności działania sądów, o tyle zdecydowana większość wprowadzanych bądź planowanych zmian budzi zaniepokojenie środowiska sędziowskiego. Po prowadzonych w 2016 r. działaniach rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość, mających na celu podporządkowanie bądź sparaliżowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz wprowadzeniu zmian w ustawie o Prokuraturze zmierzających do podporządkowania jej czynnikowi politycznemu, po działaniach mających na celu poszerzenie uprawnień władzy wykonawczej wobec sądów powszechnych oraz rozwiązań legislacyjnych o wydźwięku represyjnym wobec sędziów sądów powszechnych – w stycznia 2017 r. został ogłoszony projekt zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt ten fundamentalnie i wbrew Konstytucji zmienia materię ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzi do upolitycznienia Rady oraz pozbawia organy samorządu sędziowskiego realnego wpływu na proces wyboru kandydatów na sędziów.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.2
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Łączkowski, W. (2016), Uwagi do aktualnych wydarzeń wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78(1): 51–56.

Safjan, M. (2016), Polityka a Trybunał Konstytucyjny. Konstytucja – ostatni środek obrony przed polityką, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78(1): 35–42.

Stępień, J. (2016), Rewolucja – świadoma czy nieświadoma, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78(1): 19–33.

Suchocka, H. (2016), Stanowisko Komisji Weneckiej dotyczące pozycji ustrojowej sądownictwa konstytucyjnego w demokratycznym państwie prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny78(1): 5–18.

Zawistowski, D. (2016), Niezależność sądów i niezawisłość sędziów z perspektywy prawa Unii Europejskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78(2):7–13 .

Zoll, A. (2016), Sposób wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78(1): 43–50.