Weryfikacja kwalifikacji kandydatów na biegłych sądowych z dziedziny kryminalistyki na przykładzie analizy danych dotyczących biegłych sądowych wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

biegli sądowi
weryfikacja
kwalifikacje

Jak cytować

Hrehorowicz, M. (2017). Weryfikacja kwalifikacji kandydatów na biegłych sądowych z dziedziny kryminalistyki na przykładzie analizy danych dotyczących biegłych sądowych wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 173–189. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.13

Abstrakt

Celem artykułu jest ustalenie modelu weryfikacji kwalifikacji kandydatów na biegłych sądowych istniejącego w praktyce. Model ten ukazano na przykładzie modelu wypracowanego w okręgu poznańskim. Artykuł przygotowano na podstawie badań własnych przeprowadzonych na obszarze Sądu Okręgowego w Poznaniu. Badaniom poddano akta osobowe biegłych sądowych z dziedziny kryminalistyki wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Artykuł podzielono na dwie części. W pierwszej części ukazano ustawowy model weryfikacji kwalifikacji kandydatów na biegłych sądowych. W części drugiej przedstawiono kwalifikacje biegłych sądowych wpisanych na listę Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz sposób ich dokumentowania przez kandydatów na biegłych. W części tej ukazano również wypracowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu sposób weryfikacji tych kwalifikacji.

 

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.13
PDF

Bibliografia

Knoppek, K. (2016), Dowód z opinii biegłego, [w:] Wiśniewski, T. (red.), Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji, cz. 2, Wolters Kluwer, Warszawa.

Rybarczyk, M. (2001), Biegły w postępowaniu cywilnym. Opinia. Odpowiedzialność. Wynagrodzenie, C.H. Beck, Warszawa.

Kalinowski, S. (1994), Biegły i jego opinia, Wyd. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne, Warszawa.

Kalinowski, S. (1967), Biegły w postępowaniu karnym. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.

Kalinowski, S. (1973), Biegły. Ogólne wiadomości prawa dowodowego. Prawa i obowiązki biegłego, biegły w postępowaniu karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.

Rejman, S. (1973), Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.

Waltoś, S. Hofmański, P. (2016), Proces karny. Zarys systemu, wyd. 12, Wolters Kluwer, Warszawa.

Nowak, T. (1966), Dowód z opinii biegłego w polskim procesie karnym, WN UAM, Poznań.

Tomaszewski, T. (2000), Dowód z opinii biegłego w polskim procesie karnym, wyd. 2, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Kraków.