Digitalizacja produktów bankowych jako cel strategiczny uczestników polskiego sektora bankowego
PDF

Słowa kluczowe

digitalizacja banków
transformacja cyfrowa
klientocentryczność
innowacje bankowe
strategia

Jak cytować

Druszcz, P. (2017). Digitalizacja produktów bankowych jako cel strategiczny uczestników polskiego sektora bankowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 237–250. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.17

Abstrakt

Artykuł porusza aktualny dla sektora bankowego problem, jakim jest transformacja cyfrowa działalności, zarówno wewnątrz banku, jak i na zewnątrz. Ewolucja społeczeństwa spowodowana wprowadzeniem Internetu do niemalże wszystkich sfer życia człowieka, wymusza na bankach automatyzację i cyfryzację wszystkich procesów i produktów bankowych tak, aby sprostać wymaganiom nowoczesnego klienta. Banki mają więc za zadanie przeformułowanie aktualnych strategii na nowe, takie które w centrum będą stawiać klienta i jego upodobania. W artykule rozważa się, jakie wyzwania stoją przed polskim sektorem bankowym oraz przedstawia możliwe skutki braku dostosowania się banków do oczekiwań klientów.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.17
PDF

Bibliografia

AT Kearney (2014), Going Digital: The Banking Transformation Road Map, https://www.atkearney.com/documents/10192/5264096/Going+Digital+-+The+Banking+Transformation+Road+Map.pdf/60705e64-94bc-44e8-9417-652ab318b233 [dostęp: 6.07.2016].

Baran, D. (2013), Internet w Polsce, https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/667/DBaran_Internet%20w%20Polsce.pdf?sequence=1 [dostęp 4.07.2016].

Cavoukian, A. (2011), Mobile Near Field Communications (NFC). “Tap ‘n Go”. Keep it Secure & Private, https://www.ipc.on.ca/images/Resources/mobile-nfc.pdf [dostęp: 4.07.2016].

Deloitte (2016), Wizja banku przyszłości w rzeczywistości digital, Warsztat z Deloitte z dnia 27 kwietnia 2016 r. (materiał nieopublikowany).

Firlej, K., Trzepałka, P. (2015), Wybrane typy ogólnej orientacji przedsiębiorstw spożywczych XXI w., Roczniki naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17(5).

International Data Corporation Press Release (2015), https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS40656915 [dostęp: 6.07.2016].

Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.

McKinsey&Company (2014), The bank of the future, http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-bank-of-the-future [dostęp: 6.07.2016].

McKinsey&Company (2014), The digital battle that banks must win, http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-digital-battle-that-banks-must-win [dostęp: 6.07.2016].

McKinsey&Company (2015), Strategic choices for banks in the digital age, http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/strategic-choices-for-banks-in-the-digital-age [dostęp: 8.07.2016].

Mintzberg, H. (1987), The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy, http://www.milesazachary.com/MGT%204380%20Sp%202012/Mintzberg,%20H.,%201987.%20The%20Strategy%20Concept%20I-Five%20Ps%20for%20Strategy..pdf [dostęp: 17.12.2016].

Molik, J., Gibas, A. (2016), Cyfrowa agenda bankowości, http://mojebankowanie.pl/cyfrowa-agenda-w-bankowosci/ [dostęp: 4.07.2016].

Nocoń, B., Zborowski, B. (2015), Bankowość mobilna i płatności mobilne, [w:] Kawiński, A., Sieradz, A., Wyzwania informatyki bankowej, EKF, Gdańsk.

PwC (2011), The new digital tipping point, https://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/publications/assets/pdf/pwc-new-digital-tipping-point.pdf [dostęp: 16.12.2016].

PwC (2014), Retail Banking 2020. Evolution or Revolution?, https://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/banking-2020/assets/pwc-retail-banking-2020-evolution-or-revolution.pdf [dostęp: 8.07.2016].

Pyka, A., Sieradz, A. (2015), Bank detaliczny ery „Digital”, [w:] Kawiński, A., Sieradz, A., Wyzwania informatyki bankowej, EKF, Gdańsk.

Radkowska, J. (2009), Marketing w działalności przedsiębiorstw, [w:] Radkowska, J., Radkowski, K., Sobotkiewicz, D., Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej. Wybrane zagadnienia, PWSZ, Legnica.

Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, http://www.knf.gov.pl/Images/REKOMENDACJA_dot_bezpieczenstwa_transakcji_platniczych_tcm75-43526.pdf [dostęp: 18.12.2016].

Repetowski, R. (2009), Zmiany w marketingowej orientacji przedsiębiorstw przemysłowych w dobie postępującej globalizacji, http://www.up.krakow.pl/geo/kgpptg/pdf/ptg12/reptowski12.pdf [dostęp: 4.07.2016].

Sławińska, M. (2015), Istota i znaczenie marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Mruk, H., Pilarczyk, B., Sławińska, M., Marketing. Koncepcje – strategie – trendy, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

The Statistic Portal Statista, Number of smartphones sold to end users worldwide from 2007 to 2015 (in million units), https://www.statista.com/statistics/263437/global-smartphone-sales-to-end-users-since-2007/ [dostęp: 6.07.2016].

Woszczyński, T., Marcinkowski, Z., Sudoł, M. (2013), Raport biometryczny 2.0. Bankowość biometryczna, http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/technologie_bankowe/publikacje/Raport_Biometryczny_2.0_strona_FTB.pdf [dostęp: 18.12.2016].