Automatyczny handel na rynkach towarowych
PDF

Słowa kluczowe

rynek towarowy
automatyczny handel
algorytmiczny handel

Jak cytować

Piaskowska, M. (2017). Automatyczny handel na rynkach towarowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 251–264. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.18

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę zmian strukturalnych na rynkach towarowych, ich finansyzację, a w konsekwencji zwiększoną automatyzację. Autorka omówiła główne czynniki sprzyjające rozwojowi algorytmicznego handlu, jak również dokonała przeglądu stosowanych metod i strategii optymalizujących proces handlowy i wymagających inwestycji w rozwój technologii.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.18
PDF

Bibliografia

Bailey B. (2008), High-Performance Trading Infrastructure: Cost, Opportunities and Challenges, http://aitegroup.com/report/high-performance-trading-infrastructure-cost-opportunities-and-challenges [dostęp: 30.11.2016].

Basel III (2010): A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems.

Borovkova S., Lammiman, A. (2010), The impact of news sentiment on energy futures returns, Vrije Universiteit Amsterdam: 1-10.

Boston Consulting Group (2016), Hyperliquidity: A Gathering Storm for Commodity Traders, The Boston Consulting Group.

Buchanan, M. (2015), Physics in finance: trading at the speed of light, http://www.nature.com/news/physics-in-finance-trading-at-the-speed-of-light-1.16872 [dostęp: 28.11.2016].

Carmona R. (2015), Financialization of the commodities markets: a non-technical introduction, Commodities, Energy and Environmental Finance 74, Springer New York, str. 3–37.

CISCO (2007), Design Best Practices for Latency Optimization: 1.

CME (2012), Manual/Automated Trading Indicator (FIX Tag 1028) http://www.cmegroup.com/rulebook/files/cme-group-ra1210-5.pdf [dostęp: 27.12.2016].

Dodd-Frank Act (2010), Dodd-Frank Wall Street reform and Consumer Protection Act.

EMIR (2012), Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR).

Financial Times (2016), https://www.ft.com/content/9df7ccec-dcc4-11e5-827d-4dfbe0213e07, 28.11.2016.

Graham, B., Dodd, D. (1932) Security Analysis, Whittlesey House, McGraw-Hill Book Co.

Haynes, R., Roberts, J. (2015), Automated Trading in Futures Markets, CFTC: 1–18.

Heumesser, C., Staritz, C. (2013), Financialisation and the microstructure of commodity markets – a qualitative investigation of trading strategies of financial investors and commercial traders, Working Papers 44 ÖFSE: 1–61.

Hudak, M. (2015), High Frequency Trading, International Markets, and Regulation, Carnegie Mellon University: 1–42.

Kissell, R. (2014), The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management, Elsevier: 17–19.

Lim, C. (2013), High frequency trading of Brent crude price, International Journal of Management Sciences and Business Research 2(8): 14–18.

Mayer, J. (2009), The growing interdependence between financial and commodity markets, UNCTAD Discussion Papers 196: 1–35.

MIFID II (2014), Directive 2004/39/EC and the Regulation on Markets in Financial Instruments.

Ray, A. (2014), http://wealthandcapitalmarketsblog.celent.com/2014/05/30/big-banks-exodus-from-commodities/ [dostęp: 15.11.2016].

REMIT (2011), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT).

SEC (2014), Equity Market Structure Literature Review, Part II: High Frequency Trading, SEC.

Simon, M. (2014), Algos in Futures Markets: Shifting into High Gear, The TABB Group.

Staritz, C., Tröster, B., Küblböck, K. (2015) Commodity prices, financial markets and development, 9/2013 ÖFSE: 1–12.

Scholtu, M., Dijk, D. Frijns, B. (2014), Speed, Algorithmic Trading, and Market Quality around Macroeconomic News Announcements, Journal of Banking & Finance 38: 89–105.

Szyszka, A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.