Ewa Małuszyńska, Migracje i delokalizacja przedsiębiorstw

Main Article Content

Marian Gorynia

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gorynia, M. (2017). Ewa Małuszyńska, Migracje i delokalizacja przedsiębiorstw. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 268-271. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.20
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA