Ewa Małuszyńska, Migracje i delokalizacja przedsiębiorstw
PDF

Jak cytować

Gorynia, M. (2017). Ewa Małuszyńska, Migracje i delokalizacja przedsiębiorstw. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 268–271. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.20
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.20
PDF