Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, red. Marek Smolak

Main Article Content

Andrzej Bator

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bator, A. (2017). Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, red. Marek Smolak. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 271-276. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.21
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA