Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, red. Marek Smolak
PDF

Jak cytować

Bator, A. (2017). Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, red. Marek Smolak. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 271–276. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.21
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.21
PDF