Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych w świetle koncepcji teoretycznych

Main Article Content

Albert Trąpczyński

Abstrakt

Głównym celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie, które z wybranych teorii odnoszących się do zjawiska niedowartościowania pierwotnych ofert publicznych znajdują praktyczne potwierdzenie na polskim rynku akcyjnym. W tym celu przeprowadzono badanie czynników wpływających na niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych dokonanych w latach 2007-2016 na rynku polskim. Wykazało ono, że przeciętne niedowartościowanie ofert publicznych wyniosło 7,89%, co stanowi wynik wyraźnie niższy od uzyskanych we wcześniejszych badaniach. W analizowanym okresie głównym czynnikiem niedowartościowania ofert publicznych w Polsce okazała się asymetria informacji opisana zmienną redukcji zapisów w transzy dla inwestorów indywidualnych. Pozwoliło to potwierdzić praktyczne znaczenie teorii winner’s curse zaproponowanej przez Kevina Rocka. Wyniki nie dały podstaw do odrzucenia hipotezy dotyczącej pozytywnego wpływu struktury oferty na skalę jej niedowartościowania, co z kolei stanowi potwierdzenie kolejnej teorii asymetrii informacji sformułowanej przez Lawrence’a Benveniste’a i Paula Spindta. Ponadto potwierdzenie znalazła hipoteza rozgrzanego rynku wskazująca, że poziom niedowartościowania ofert publicznych wzrasta w warunkach sprzyjającej koniunktury rynkowej. W toku badania odrzucono natomiast hipotezę dotyczącą wyższego niedowartościowania ofert związanych z procesami prywatyzacji, jak również hipotezę mówiącą o dodatnim wpływie wielkości oferty na wysokość stopy zwrotu w dniu debiutu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Trąpczyński, A. (2017). Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych w świetle koncepcji teoretycznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(2), 143-159. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.12
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Aussenegg, W. (1999), Going Public in Poland: Case-by- Case Privatizations, Mass Privatization and Private Sector Initial Public Offerings, Vienna University of Technology, Austrian Working Group on Banking and Finance, Vienna.
 2. Benveniste, L.M., Spindt, P.A. (1989), How investment bankers determine the offer price and allocation of new issues, Journal of Financial Economics 24.
 3. Biais, B., Perotti, E. (2002), Machiavellian privatization, American Economic Review, 92.
 4. Bradley, D.J., Jordan, B.D. (2000), Partial adjustment to public information and IPO underpricing, The Journal of Financial and Quantitative Analysis 37.
 5. Brennan, M.J., Franks, J. (1997), Underpricing: ownership and control in initial public offerings of equity securities in U.K, Journal of Financial Economics 45.
 6. Briston, R., Jelic, R. (2003), The choice of privatization method and the financial performance of newly privatized firms in transition economies, Journal of Business, Finance and Accounting 30.
 7. Czapiewski, L, Jewartowski, T., Kałdoński, M., Mizerka, J. (2011), Determinanty natychmiastowych stóp zwrotu z akcji spółek Skarbu Państwa dokonujących pierwotnych ofert publicznych, Poznań.
 8. Ibbotson, R.G. (1975), Price performance of common stock new issues, Journal of Financial Economics 2.
 9. Ljungqvist, A. (2004), IPO Underpricing, Empirical Corporate Finance, NYU Press, New York.
 10. Ljungqvist, A., Nanda, V., Singh, R. (2006), Hot markets, investor sentiment and IPO pricing, Journal of Business 79.
 11. Loughran, T., Ritter, J. (2004), Why has IPO underpricing changed over time?, Financial Management 33(3): 5–37.
 12. Lyn, E.O., Zychowicz, E.J. (2003), The performance of new equity offerings in Hungary and Poland, Global Finance Journal 14.
 13. Miller, E. (2000), Long Run Underperformance of Initial Public Offerings: An Explanation, University of New Orleans, Department of Economics and Finance Working Papers, New Orleans.
 14. Rock, K. (1986), Why New Issues Are Underpriced, „Journal of Financial Economics” 15.
 15. Stoughton, N.M., Zechner, J. (1998), IPO mechanisms monitoring and ownership structure, Journal of Financial Economics 49.
 16. Tinic, S.M. (1988), Anatomy of IPO of common stock, Journal of Finance 43.
 17. Welch, I. (1989), Seasoned offerings, imitation costs and thee underpricing of IPO, The Journal of Finance, 44: 421–449.